PKP 7 je določil, da se delavcu, ki je decembra delal in njegova zadnja (novembrska) izplačana plača (z vsemi dodatki) ni presegla 1881,16 evrov, pri decembrski plači izplača krizni dodatek v višini 200 evrov (ki ga delodajalcu država povrne).

Več o višini, postopku izplačila in povračila s strani Fursa si preberite tukaj.

Če je organizacija v decembru delavcem izplačala tudi letni dodatek za poslovno uspešnost, je treba po trenutnem mnenju Ministrstva za finance tudi tega prišteti k novembrski plači in torej upoštevati pri ugotavljanju, ali delavec izpolnjuje pogoj, da njegova zadnja plača ni presegla 1881,16 evra.

Pri tem po trenutnem mnenju Ministrstva za finance ni pomembno, kako je bil izplačani dodatek za poslovno uspešnost računovodsko knjižen – če je bil izplačan v decembru, spada  v novembrsko plačo. Kar pomeni, da ga je treba k novembrski plači prišteti tudi, če je bil npr. izplačan ločeno od preostalega dela plače, obrazec REK-1 za plačilo poslovne uspešnosti oddan za mesec december in sam strošek knjižen k decembrski plači.

V CNVOS se, enako kot npr. Gospodarska zbornica (glej tukaj), s takšno razlago ne strinjamo in menimo, da ni pravno pravilna. Samo dejstvo, da je bil dodatek za poslovno uspešnost izplačan decembra, namreč ne pomeni nujno, da je del plače za mesec november. Presoja, ali je dodatek za poslovno uspešnost del novembrske plače, je odvisna od pravil delodajalca glede izplačevanja dodatka za poslovno uspešnost. Če gre v skladu s pravili delodajalca za dodatek k decembrski plači (pri oddaji REK obrazca se je kot upoštevno obdobje navedlo »december«), gre po našem mnenju za dodatek k decembrski in ne novembrski plači, ne glede na to, ali je izplačan decembra ali januarja. Zakonodaja namreč kljub mnenju finančnega ministrstva nikjer ne pravi, da bi se moral upoštevati dejanski čas izplačila in da bi zato takšen dodatek morali šteli k zadnji izplačani (novembrski plači).

Za povračilo izplačanega dodatka je treba oddati vlogo na Furs. Glede na njihovo trenutno mnenje, bo Furs seveda povračilo zavrnil, če je delavčeva novembrska plača skupaj z decembra izplačanim dodatkom za poslovno uspešnost presegla 1881,16 evrov. Kdor bi menil, da je bilo povračilo neupravičeno zavrnjeno (zaradi napačne razlage pogoja zadnje izplačane mesečne plače), bo moral zavrnitev izpodbijati na Upravnem sodišču, ki bo dokončno presodilo, ali je interpretacija Ministrstva za finance pravilna ali ne.

Če bo prišlo do spremembe stališča finančnega ministrstva, vas bomo o tem takoj obvestili. Če do spremembe ne pride, pa tiste, ki bi zavrnitev povračila s strani Fursa izpodbijali na upravnem sodišču, opozarjamo, da odločitve sodišča seveda ne moremo napovedati. V CNVOS smo sicer trdno prepričani, da trenutna razlaga pravno ni pravilna, zato jo bomo v našem primeru sodno izpodbijali, če se ne spremeni.