V sklopu interventnega zakona #PKP7 je bil sprejet tudi ukrep, s katerim so nevladne organizacije po novem upravičene do donacij v višini 1 % dohodnine, in ne več 0,5 %. Kaj to pomeni za nevladne organizacije, smo strnjeno opisali v članku Nevladne organizacije upravičene do 1 % dohodnine. Zdaj pa smo na enem mestu zbrali tudi najpogostejša vprašanja o novi namenitvi dela dohodnine za donacije. Upamo, da vam bodo naši odgovori razblinili še zadnje dileme.

Status nevladne organizacije v javnem interesu smo pridobili 30. decembra 2020. Bomo res uvrščeni na seznam upravičencev do donacij že za leto 2020?

Da, #PKP7 določa, da se na seznam upravičencev do donacij za leto 2020  naknadno lahko uvrstijo tiste NVO, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. 

 

Vlogo za status nevladne organizacije v javnem interesu smo že oddali in čakamo na odločbo ministrstva. Se bomo uvrstili na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 ali šele 2021?

Za leto 2020 izjemoma veljajo drugačna pravila, tako da se boste uvrstili na seznam upravičencev do donacij že za leto 2020, če ste že delovali na dan 31. decembra 2019 in bo odločba o podelitvi statusa postala pravnomočna do 31. marca 2021. 

 

Kdaj bo objavljen nov seznam upravičencev do donacij za leto 2020?

Vlada RS bo dopolnjen seznam upravičencev določila najkasneje do 15. maja 2021

 

POMEMBNO: Ali lahko prosimo člane in druge podpornike za donacijo dohodnine že pred 15. majem, preden smo uvrščeni na  objavljen seznam upravičencev?  

Načeloma lahko prosite člane za namenitev dela dohodnine, še preden bo seznam upravičencev javno objavljen, a jih pri tem opozorite, da morajo vlogo oddati po objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2020 v Uradnem listu RS. Če bo namreč FURS prejel vlogo posameznika za namenitev dohodnine, ki je bila vložena, preden je objavljen seznam, bo štel, da je zahteva neveljavna. Najenostavnejša in najbolj zanesljiva rešitev je verjetno, da podpornikom naročite, da obrazce pošljejo kar vam, da jih potem vi v pravem trenutku, torej po javni objavi seznama upravičencev, oddate na FURS. 

 

Pomembno: Kdaj nam bodo lahko posamezniki namenili donacijo (oddali zahtevo za dohodnino), če bomo na seznam za leto 2020 prvič uvrščeni šele naknadno?

Posamezniki vam bodo lahko namenili del dohodnine takoj, ko boste uvrščeni na seznam upravičencev za leto 2020 (seznam bo objavljen najkasneje do 15. maja 2021).  Nato pa bodo posamezniki imeli do 31. maja 2021 čas, da podajo zahtevo za namenitev dohodnine za leto 2020. Za donacije iz dohodnine za leto 2020 se bodo namreč izjemoma upoštevale vse zahteve, ki jih bo FURS prejel do 31. maja 2021. Če bodo posamezniki na FURS poslali zahtevo pred javno objavo dopolnjenega  seznama za leto 2020 (na trenutno veljavnem seznamu upravičencev vas namreč ni), bo njihova zahteva namreč neveljavna.

 

Kdaj je skrajni rok za vložitev zahteve posameznika za namenitev dohodnine?

Za dodelitev sredstev dela dohodnine za leto 2020 bodo štele vse veljavne vloge zavezancev, s katerimi bo FURS razpolagal na dan 31. maj 2021. 

 

Ali moramo zaprositi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij?

Na seznam upravičencev do donacij boste uvrščeni  avtomatično, če boste izpolnjevali pogoje, in sicer na podlagi podatkov, ki so vpisani v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Za uvrstitev na seznam vam ni treba storiti ničesar.

 

Ali bo pogoj za uvrstitev na seznam upravičence odslej vedno pridobitev statusa do 31. 3. tekočega leta?  

Ne, to velja le izjemoma, in sicer za leti 2020 in 2021. Tako je tudi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2021 spremenjen pogoj, in sicer se bodo na seznam uvrstile tiste NVO, ki so delovale na dan 31. decembra 2020 in imele na dan 31. marec 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu. 

V letu 2022 pa bo znova veljalo, da se bodo na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 uvrstile tiste NVO, ki so status nevladne organizacije v javnem interesu pridobile do 31. 12. 2021 (torej na dan 31. 12. preteklega leta). 

 

Ali te novosti veljajo le za nevladne organizacije?

Spremembe pogojev za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 in 2021 veljajo  za nevladne organizacije. Sprememba deleža namenitve dohodnine (1 %) pa velja za vse upravičence do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativne sindikate ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

 

Ali še vedno velja, da lahko posameznik izbere do  5 organizacij, katerim želi nameniti del dohodnine?

Ne, od 31. 12. 2020 velja, da lahko vsak zavezanec za plačilo dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, 1 % dohodnine nameni do 10 organizacijam. Še vedno pa velja, da lahko nameni delež zaokrožen na 0,1 odstotka. Če tako namenja del dohodnine več organizacijam, velja, da njegov skupno namenjen delež ne sme presegati 1 %

 

Status nevladne organizacije v javnem interesu imamo že vrsto let in imamo veliko podpornikov, ki nam namenjajo dohodnino. Ali morajo oddati novo zahtevo za namenitev dohodnine, sedaj, ko se je zvišal delež?

Ne, v primeru, ko je posameznik pred 31. 12. 2020 oddal veljavno zahtevo za namenitev dohodnine, se bodo te zahteve upoštevale in se bo odstotek avtomatično podvojil. Če pa bo posameznik vložil novo zahtevo do 31. maja 2021, bo FURS upošteval novo vlogo že pri donacijah za leto 2020. 

 

Ali lahko posameznik nameni eni organizaciji 0,5 %, drugi 0,3 % in tretji 0,2 %?

Da, posameznemu upravičencu lahko posameznik  nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % ...  ali 1 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1 % dohodnine. Tako lahko del razdeli tudi v razmerju iz vprašanja. 

 

Uvrščeni smo na seznam upravičencev do donacij za leto 2020, ki je bil jeseni objavljen v Uradnem listu. Ali se za nas kaj spremeni? Moramo kaj narediti, da se bodo upoštevale zahteve v 1%?

Ne, za vas se nič ne spremeni. Zahteve z odstotkom namenitve dohodnine, ki so jih vaši podporniki oddali na FURS do 31. 12. 2020, se bodo avtomatično podvojile.  Lahko pa do 31. maja 2021 še vedno nagovorite nove podpornike, da vam namenijo del svoje dohodnine za leto 2020.

 

Ali mora posameznik, ki želi pomagati NVO in nameniti del dohodnine nujno izbrati več organizacij?

Ne, zavezanec lahko nameni del dohodnine le 1 organizaciji, če se tako odloči. Pri tem le velja, da ji ne more nameniti več kot 1 %. 

 

Kaj se zgodi z vlogo zavezanca, če organizacija izgubi status in ga čez leto ali dve ponovno pridobi? 

V primeru, da se je zahteva nanašala na organizacijo, ki ni več uvrščena na seznam upravičencev do donacij, bo moral posameznik potem, ko se bo organizacija znova uvrstila na seznam upravičencev do donacij, znova vložiti zahtevo za namenitev, s katero ji bo namenil del dohodnine. 

 

POMEMBNO: V letu 2019 smo bili uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2019. Letos nas na trenutnem seznamu ni več. Kaj se je zgodilo z zahtevami naših podpornikov? Bodo še vedno veljale, če se bomo na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 uvrstili naknadno? Bodo morali na FURS ponovno poslati zahtevo?

Če vaši podporniki zahteve niso spremenili ali preklicali, bodo njihove zahteve še vedno veljavne. V tem primeru se bodo namreč reaktivirale, ko boste uvrščeni na dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020.

V primeru, da vam še vedno želijo nameniti del dohodnine, jim tako novih zahtev ne bo potrebno vložiti, saj bo FURS upošteval že predhodno vložene.

 

Posameznik je že vložil zahtevo za namenitev dela dohodnine, a želi sedaj del nameniti tudi naši organizaciji. Kaj lahko stori?

 V tem primeru mora posameznik na FURS nasloviti novo zahtevo za namenitev dohodnino, kjer bo 1 % razdelil med dve oziroma več organizacij.  Zahteva posameznika velja do trenutka, ko FURS prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

 

Je obrazec predpisan, ali je lahko izjava podana v poljubni obliki, samo da so v njej zapisani vsi potrebni podatki?

Obrazec za namenitev dela dohodnine je predpisan obrazec, najdete ga na portalu eDavki - obrazec Doh - Don . To pomeni, da če želite uporabiti svoj obrazec, mora le ta vsebovati vse podatke, kot izhajajo iz uradno objavljenega pri FURS. 

Posameznik lahko tako nameni del dohodnine tudi preko naše aplikacije enprocent, kjer lahko poišče NVO, obrazec izpolni, natisne, podpiše in pošlje ali odnese na FURS.

 

Kateri del dohodnine se upošteva v izračunu? Podporniki bi nam želeli nameniti del dohodnine, pa ne vidijo smisla, saj morajo dohodnino še doplačevati.

Upošteva se odmerjena dohodnina od vseh dohodkov posameznika, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. Ali zavezanec dobi dohodnino vrnjeno ali pa mora doplačati določen znesek, na dohodnino ali na donacijo ne vpliva.  Podpornik ne bo plačal nič več dohodnine zato, ker bo 1 % namenil NVO, gre samo za odločitev o tem, za kaj bo 1 % dohodnine porabljen.

 

Ali mora posameznik, ki nam želi nameniti del dohodnine, natisniti in podpisati obrazec?

Posameznik lahko vlogo za namenitev dela dohodnine odda pisno prek natisnjenega obrazca ali pa elektronsko na portalu eDavki. V primeru, da posameznik izpolni pisni obrazec (si ga natisne s spleta, izdela prek CNVOS-ove aplikacije enprocent, ipd.), ga mora tudi podpisati. 

 

Kdaj bomo dobili nakazana sredstva za leto 2020, ki so nam jih namenili posamezniki?

Nakazila donacij boste prejeli do 30. septembra 2021 in do 31. januarja 2022. 

 

Naša organizacija na svoji spletni strani že uporablja CNVOS gradnik 0,5. Ali moramo gradnik ponovno naložiti, da bodo posamezniki lahko izpolnili nov obrazec za namenitev dohodnine?

Ne, posodobitev gradnika je avtomatična