Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) prinaša nekaj sprememb glede na krizni dodatek, ki ga je določal #PKP7. Nevladna organizacija mora vsakemu svojemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla 1.881,16 EVR (bruto I) izplačati ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 evrov.

Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Pozor! V primeru, da je delavec že prejel krizni dodatek po #PKP7, do dodatka po #PKP8 ni upravičen.

Pomembna novost je, da tako dodatek pripada tistim delavcem, katerih plača za mesec november ni presegla višine 1.881,16 EUR. Pri tem pa se ne upošteva morebitno izplačilo poslovne uspešnosti!

Še vedno velja, da se upošteva opravljeno delo v mesecu decembru 2020. Tako je delavec upravičen le do sorazmernega dela kriznega dodatka, če ni delal cel mesec december 2020. Več o izračunu si preberite tukaj.

Za povračilo izplačanega dodatka morate pri FURS prek eDavkov predložiti izjavo, s katero izjavljate, da ste zaposlenemu izplačali krizni dodatek. Izjavo morate predložiti najpozneje do 31. marca 2021.  FURS vam bo izplačilo kriznega dodatka povrnil najpozneje do 20. aprila 2021

Neizplačilo kriznega dodatka upravičenemu delavcu pomeni prekršek in boste zanj lahko kaznovani z globo.

Še vedno pa velja, da do kriznega dodatka niso upravičeni zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.