CNVOS-u in Skupnosti občin Slovenije je uspelo, da je bil v PKP6 vnesen člen, ki je občinam omogočil, da izplačajo vsa sredstva za projekte 2020, društvom pa dovolijo, da dejavnosti izvedejo do konca 2021. To možnost je izkoristila večina občin. Ob prenosu aktivnosti v 2021 pa je potrebno upoštevati tudi epidemiološko situacijo in s tem povezane ukrepe. 

Da bi projekti potekali čim bolj gladko, je smiselno o preventivnih rešitvah razmišljati že ob oblikovanju javnih razpisov. Prav zato smo skupaj s SOS organizirali delavnico, na kateri smo predstavili različne dileme in rešitve. Da bi pomagali tudi občinam, ki se posveta niso udeležile, smo pripravili dokument, ki povzema predstavitev in vse odgovore na postavljena vprašanja. 

Posvet KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021, 10. 2. 2021, Predstavitev in odgovori na postavljena vprašanja