Vlada RS je sprejela nekatere nove ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki bodo veljali od 12. aprila do vključno 18. aprila 2021. Omejitve so prilagojene posodobitvi načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V naslednjem tednu veljajo za območje celotne države ukrepi, kot so predvideni za t. i. rdečo fazo. V nadaljevanju vam na enem mestu predstavljamo ukrepe in omejitve, ki lahko vplivajo tudi na delovanje nevladnih organizacij.

Omejitev gibanja

Odpravljena je omejitev gibanja v nočnem času, še vedno pa velja omejitev gibanja na statistične regije. Prehod regij je možen v primeru določenih izjem (npr. prevoz z dela in na delo (vključno s prostovoljskim delom), opravljanje nujnih nalog ipd.

Statistične regije lahko sicer  nemoteno prehajajo cepljene osebe, osebe, ki so bolezen prebolele, in osebe z negativnim izvidom testa (PCR).

Omejitev zbiranja

Še naprej ostaja v veljavi popolna prepoved zbiranja ljudi na javnih mestih. Zbiranje ljudi je dovoljeno le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja

Vrtci ter osnovne in srednje šole odpirajo svoja vrata šolajočim.  V glasbenih šolah lahko poteka individualni pouk ter pouk baleta in sodobnega plesa, če je mogoče zagotoviti vsaj 2 metrsko razdaljo med udeleženci.

Izvajanje drugih dejavnosti

Izjemoma so dovoljene tudi  individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), pod pogojem, da se zaposleni, ki izvajajo dejavnost izobraževanje, tedensko testirajo na prisotnost koronavirusa in imajo negativen izvid.

Prav tako se lahko pod pogojem tedenskega testiranja zaposlenih in izvajalcev dejavnosti izvajajo terapevtske in druge individualne nezdravstvene storitve.

Ponovno so lahko odprte knjižnice, muzeji, galerije ter muzeji na prostem. Omejeno je število uporabnikov kulturnih storitev, in sicer en uporabnik na 30 kvadratnih metrov oziroma največ en uporabnik, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Omejeno je prodajanje blaga in storitev. Vse trgovinske dejavnosti se lahko opravljajo pod pogojem, da so delavci enkrat tedensko testirani na prisotnost koronavirusa in imajo negativen izvid. Omejeno je tudi število strank v prostoru, kjer se izvaja prodaja, in sicer ena stranka na 30 kvadratnih metrov oziroma največ en stranka, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Lekarne, bencinski servisi, pošte, banke, gradbena dela, čistilnice ter osebni prevzemi hrane in pijače bodo lahko delovali brez testiranja zaposlenih. 

Izvajanje športne dejavnosti in vadb

Športna vadba je dovoljena vsem športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda (po 33. členu Zakona o športu), poklicnim športnikom ter registriranim športnikom (po 32. členu Zakona o športu). Proces športne vadbe za te športnike mora potekati v varnih vadbenih skupinah (mehurčkih).

Prav tako je dovoljeno izvajanje brezkontaktne športno rekreativne dejavnosti, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metrov medosebne razdalje. Dovoljeno je tudi usposabljanje za strokovne delavce v športu po javno veljavnih programih v skupini do največ 10 udeležencev.

Dovoljeno je tudi izvajanje športnih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na državni, evropski in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete ter velikih mednarodnih športnih prireditev. Prisotnost občinstva ni dovoljena.

 

Podrobnejše pogoje za opravljanje dejavnosti ali izvajanje aktivnosti si lahko preberete na naši podstrani Omejitve in drugi ukrepi vlade RS za zajezitev bolezni covid-19: kaj je dovoljeno in kaj ne?