Od 30. aprila 2021 je na eDavkih na voljo nova izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (obrazec NF-IzjavaNFS). Gre za vlogo, s katero uveljavljate delno povračilo stroškov za obdobje od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.

Do delnega povračila stroškov so upravičene nevladne organizacije, ki so bile med drugim za opravljanje gospodarske (pridobitne) dejavnosti registrirane najkasneje 1. 9. 2020, so imele na dan 28. 11. 2020 vsaj enega zaposlenega, so jim prihodki od prodaje upadli za vsaj 30 odstotkov in ocenjujejo, da bodo imele v tem obdobju neto izgubo. Vse o pogojih in višini povračila si preberite tukaj.

Vlogo za izplačilo pomoči države morate vložiti prek portala eDavki pri Fursu v obliki izjave do 30. junija 2021. Z njo boste izjavili, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo stroškov.

Furs bo izplačeval povračila dela stroškov v enkratnem znesku, in sicer 20. v mesecu, ki sledi oddaji izjave.  Če bo izjava vložena v maju, bo izplačilo izvedeno do 20. junija 2021.