Od petka, 14. maja, veljajo novi, omiljeni pogoji pri organizaciji in kulturnih prireditev in pri obiskovanju kulturnih ustanov. Od sobote, 15. maja, velja omejitev zbiranja do 50 ljudi, v ponedeljek, 17. maja, pa se športne prireditve odprejo tudi za gledalce. Naslednji teden se podaljša tudi obratovalni čas gostinskih lokalov.

Vlada je sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.  V knjižnicah, muzejih in galerijah bo po novem lahko največ 50 ljudi, pod pogojem, da je med njimi mogoče zagotoviti medosebno varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra.

Javne kulturne prireditev (kot je denimo gledališka predstava, pevski nastop, kulturna prireditev ob občinskem prazniku) se lahko izvajajo pod pogojem, da za občinstvo zagotovite sedišča, ta pa so lahko zapolnjena do polovice kapacitet. Ta pogoj velja tudi za prireditve na prostem (če denimo lahko na trg postavite sto stolov, jih je dovoljeno zapolniti 50).

Obiskovalci kulturnih prireditev morajo izpolnjevati pogoj PCT (da so virus preboleli, so bili proti koronavirusu cepljeni in je od cepljenja minilo dovolj časa glede na pridobljeno cepivo, ali pa imajo potrdilo o negativnem izvidu testiranja na prisotnost bolezni covid-19, ki ni starejše od 48 ur).  Pogoj PCT ni potreben za osebe, mlajše od 18 let, ki jih spremljajo odrasle osebe, ki pogoj PCT izpolnjujejo.

Omejitev pri številu obiskovalcev prireditve ne velja za zaključene skupine na podlagi priporočil NIJZ s področja vzgoje in izobraževanja (npr. zaključene šolske skupine). 

Nastopajoči na kulturnih prireditvah se morajo enkrat tedensko (ali pred samo izvedbo prireditve) testirati na prisotnost koronavirusa. Nastopajo lahko zgolj tisti z negativnim izvidom. Testiranje za nastopajoče ni potrebno, če izpolnjujejo katerega od pogojev PCT.

Za organizacijo kulturnih prireditev še naprej veljajo vsi splošni ukrepi (prezračevanje, uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok). Na kulturnih prireditvah je prepovedana strežba in uživanje hrane ali pijače.

V ponedeljek začne veljati tudi nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Po novem bo športno rekreativno dejavnost mogoče izvajati v skupinah do 50 ljudi. Prav tako bo po novem možna prisotnost občinstva na športnih dogodkih, in sicer do 50 % zapolnjene kapacitete sedišč. Občinstvo na športnih dogodkih bo prav tako moralo izpolnjevati pogoj PCT (torej bodisi so virus preboleli, so bili proti koronavirusu cepljeni in je od cepljenja minilo dovolj časa glede na pridobljeno cepivo ali pa imajo potrdilo o negativnem izvidu testiranja na prisotnost bolezni covid-19, ki ni starejše od 72 ur).

Športniki in strokovni delavci v športu se morajo še naprej testirati pred izvedbo športnih prireditev/dejavnosti. Testiranja jim ni potrebno opraviti, če predložijo negativni izvid testa, ki ni starejši od 72 ur, ali če so bolezen covid-19 preboleli ali pa so bili proti virusu SARS-Cov-2 cepljeni.

Sprejet je tudi Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Od ponedeljka dalje bo dovoljeno zbiranje do 50 ljudi.

Z novim Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom pa bodo od ponedeljka dalje gostinski lokali lahko po novem obratovali do 22. ure.

Več o trenutno veljavnih ukrepih in omejitvah za zajezitev epidemije koronavirusa lahko najdete na naši spletni strani Omejitve in drugi ukrepi vlade rs za zajezitev bolezni covid-19: kaj je dovoljeno in kaj ne?