Vlada RS je v Uradnem listu RS objavila dopolnitve Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020.  Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine za leto 2020 so poleg nevladnih organizacij, ki so že bile na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020,  tako upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in so do 31. marca 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.

Kot smo že obveščali, se je odstotek dela dohodnine za donacije povečal z 0,5 na 1 %. Davčnim zavezancem, ki so v preteklosti že izpolnili vlogo za namenitev dohodnine, kljub temu ni treba izpolniti nove vloge. Odstotki, ki so jih namenili izbranim organizacijam, se bodo avtomatično podvojili.

FURS bo pri določitvi zneska donacij iz dohodnine letos izjemoma upošteval tudi tiste zahtevke zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. maja.  To pomeni, da imate tako še do 31. maja 2021 čas, da svoje potencialne donatorje nagovorite, naj vam namenijo odstotek dohodnine ali del tega. Vse odgovore na vaša najpogostejša vprašanja glede donacij dohodnine smo zbrali v posebnem zavihku – tukaj.

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednje načine:

1. Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1%). Če boste izbrali organizacijo, ki je ni na veljavnem seznamu, vam bo program oddajo vloge zavrnil.

2. Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.

3.  Ker še vedno velja Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, lahko davčni zavezanci vlogo (do 10. junija 2021) oddajo tudi  po navadni elektronski pošti na krajevno pristojni Finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Tudi v tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.

Davčni zavezanci lahko izberejo največ deset organizacij, ki jim želijo nameniti del dohodnine, pri čemer seštevek vseh ne sme presegati 1 % dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenijo najmanj 0,1 %, lahko pa tudi 0,2 %, 0,3 % itd.

Obračun dela dohodnine za donacije za leto 2020 bo prvič izveden v septembru 2021. FURS bo zbrane zneske donacij upravičenim organizacijam tako nakazal do 30. septembra. Bodo pa o obračunu dela dohodnine za donacije za leto 2020 s posebnim obvestilom seznanjeni tudi davčni zavezanci, ki so donirali svoj 1% dohodnine.

 

Upravičene organizacije do donacij iz dohodnine za leto 2020:

 

Postopek namenitve dohodnine vašim članom in podpornikom lahko olajša naša aplikacija 1 % dohodnine. Organizacijam, ki imate na svojih spletnih straneh nameščen gradnik, ni treba ničesar spreminjati, saj so se gradniki samodejno posodobili.