15. junija 2021 se je iztekla epidemija nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (covid-19), ki je bila v državi razglašena nepretrgoma skoraj osem mesecev, od 19. oktobra 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost nekaterih ukrepov, ki so bili vezani tudi na trajanje razglašene epidemije.

Od 16. junija 2021 dalje ne velja več Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako ni več mogoče oddati vloge pri upravnih organih (ZRSZ, AJPES, FURS …) po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Ponovno je omogočena osebna oddaja vlog brez predhodnega dogovora v času uradnih ur. Vloge brez predhodne najave sprejemajo na ZRSZ in FURS. Nekatere upravne enote medtem še vedno zahtevajo, da se pred obiskom predhodno naročite bodisi po telefonu bodisi elektronsko.

Običajen način poslovanja se vrača tudi v sodišča po celi državi. Tako lahko npr. vlogo za vpis ustanovitve zavoda v sodni register na sodišče prinesete tudi osebno.

Kaj pa delo na domu?

Iztek veljavnosti razglasitve epidemije v državi pa ne pomeni, da zaposlenemu ne morete več odrediti drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Tako lahko na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih zaposlenemu odredite delo na domu tudi brez njegovega soglasja, a le dokler trajajo izjemne okoliščine. O tem smo pisali že tukaj.