V Uradnem listu RS je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki med drugim ponovno spreminja davčno obravnavo povračil potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. Sprememba se bo za delodajalce v zasebnem sektorju, torej tudi za nevladne organizacije, začela uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec september 2021. Za davčno obravnavo povračil stroškov za mesece junij 2021, julij 2021 in avgust 2021 tako še vedno uporabite določila 3. člena, veljavna pred julijsko spremembo, ki so dostopna tu. Sprememba uredbe z začetka julija, o kateri lahko več preberete tukaj, za zasebni sektor, torej tudi za nevladne organizacije, sploh ne bo stopila v veljavo

Kaj velja po novem?

Ponovno velja, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim bivališčem in mestom opravljanja za vsak dan prisotnosti na delovnem mestu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delavčevega prebivališča.

Zaposlenemu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov mesečno, čeprav bi bila višina neobdavčenega dela, določena z upoštevanjem prvega splošnega pravila (razdalje in vrednosti 0,18 evra na kilometer), nižja.

Pogoja, pod katerima se zaposlenemu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov, sta:

  • vsaj en dan prisotnosti na delu in
  • vsaj en kilometer oddaljenosti od kraja običajnega prebivališča delojemalca do delovnega mesta.

Dodatno pravilo: za določanje oddaljenosti se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.