Izbrali smo predstavnike 20 nevladnih organizacij, ki se bodo udeležili posveta SVRK o pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Posvet bo 15. decembra 2021. Na povabilo se je prijavilo skupno 41 organizacij.

Izbrani udeleženci so:

 • Amnesty International Slovenija
 • Društvo Asociacija
 • Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Most mladih
 • Društvo za pomoč osebam z alergijami
 • Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj
 • IPOP Inštitut za politike prostora
 • IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora
 • Mreža MaMa
 • Mreža NVO – VID
 • NSIOS
 • Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
 • Preventivna platforma, Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni
 • Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE CIRED
 • Turistična zveza Slovenije
 • Umanotera
 • Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju
 • Zavod Bob
 • Zavod Kersnikova
 • Zveza društev upokojencev Slovenije

Udeleženci bodo na posvetu predstavili NVO komentarje na Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027.

Če imate tudi vi kakšne komentarje na omenjene dokumente, jih do 10. decembra pošljite na info@cnvos.si. Poskrbeli bomo, da bodo predstavljeni na posvetu.