Razpisujemo postopek izbora predstavnice ali predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Podaljšan rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 25. januar 2022 do polnoči.

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij za člana  Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij.

Dodano dne 20. 1. 2022: Rok za prijavo upravičencev in kandidatov smo podaljšali, in sicer je nov rok za prijavo torek, 25. januar 2022 do polnoči. Spremenjen je tudi celoten rokovnik postopka.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Iz razloga preprečevanje konflikta interesov, predstavnik nevladnih organizacij ne more biti oseba, ki je hkrati vodja projekta, financiranega iz sredstev zgoraj omenjenih skladov. V primeru, da predstavnik nevladnih organizacij ni vodja projekta, je pa drugače povezan z organizacijo, ki izvaja takšen projekt (npr. opravlja za njo delo, je njen član in podobno) ali pa je kako drugače povezan s samim projektom (npr. nastopa kot podizvajalec v projektu),  se bo takšen predstavnik moral izločiti iz obravnave točke dnevnega reda, kjer se obravnava organizacija, s katero je povezan ali kjer se obravnava projekt, s katerim je povezan.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 6. 1. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 25. 1. 2022 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 31. 1. 2022 - rok za dopolnitev prijav
  • 1. 2. 2022 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
  • 1. 2. 2022 - objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 3. 2. 2022 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 3. 2. 2022 - začetek volitev (pogojno)
  • 9. 2. 2022 ob 15.00 - zaključek volitev (pogojno)
  • 10. 2. 2022 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 25. 1. 2022 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

  Sklep o začetku postopka.pdf        poziv nvo.pdf