Razpisujemo postopek izbora sedmih predstavnic oziroma predstavnikov izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Delovno skupino za poenostavitev javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Rok za prijavo je torek, 15. 3. 2022, ob 15.00.

Razpisujemo postopek izbora 7 (sedmih) predstavnikov izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Delovni skupini za poenostavitev javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, in sicer:

 • en predstavnik izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, ki delujejo na področju preprečevanje nasilja;
 • en predstavnik izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, ki delujejo na področju zasvojenost;
 • en predstavnik izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, ki delujejo na področju duševno zdravje;
 • en predstavnik izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, ki delujejo na področju brezdomstvo;
 • en predstavnik izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, ki delujejo na področju otroci in mladostniki;
 • en predstavnik izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov, ki delujejo na področju starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju;
 • en skupni predstavnik izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov ki delujejo na področjih podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, socialno vključevanje Romov, specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj in druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so izvajalke javnih socialnovarstvenih programov, ki delujejo na področjih (v prijavi boste morali posredovati tudi številko pogodbe z MDDSZ):

 • preprečevanje nasilja;
 • zasvojenost;
 • duševno zdravje;
 • brezdomstvo;
 • otroci in mladostniki;
 • starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju;
 • podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov;
 • socialno vključevanje Romov;
 • specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj in
 • druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi.

Če organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot volilni upravičenec na več področjih, se lahko prijavi večkrat. Organizacija mora izkazati, da deluje na izbranem področju oz. področjih. Če organizacija deluje na več področjih in želi tudi predlagati več kandidatov za različna, se prav tako lahko prijavi večkrat. Vsakega kandidata se lahko v tem postopku predlaga za predstavnika le na enem področju. Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje z vodenjem javnih socialnovarstvenih programov (je npr. vodja organizacije ali strokovna vodja programov).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki bo v tem postopku tako veljal za vse upravičene organizacije po tem pozivu. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov poteka tako, da organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste organizacije, ki delujejo na področju izvajanja javnih socialnovarstvenih programov, imajo za ta namen z MDDSZ sklenjeno pogodbo o sofinanciranju in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 7. 3. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 15. 3. 2022 do 15:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 21. 3. 2022 - rok za dopolnitev prijav
 • 22. 3. 2022 ob 14:30 - seja komisije za pregled prijav
 • 22. 3. 2022 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 25. 3. 2022 ob 9:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 25. 3. 2022 - začetek volitev (pogojno)
 • 29. 3. 2022 do 15:00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 31. 3. 2022 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile prek videokonference.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika upravičene organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 15. 3. 2022 do 15.00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka  Poziv izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov