V postopku izbora predstavnika izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Delovno skupino za poenostavitev javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prispelo 21 pravočasnih in popolnih prijav za upravičence in 12 kandidatur. 1 prijava je bila zavržena ker je prišla s strani neupravičene organizacije, 2 prijavi sta bili prepozni in 1 prijava je bila podvojena. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v petek, 25. 3. 2022 ob 9.00.

V postopku izbora predstavnika/-ce izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov v Delovno skupino za poenostavitev javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se izbira sedem predstavnikov, in sicer en na področjih preprečevanje nasilja,zasvojenost, duševno zdravje, brezdomstvo, otroci in mladostniki, starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju in en skupni predstavnik izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov ki delujejo na področjih podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, socialno vključevanje Romov, specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj in druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi.

 

Izvajalci javnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju starejši so predlagali kandidatko:

predlagatelj: Mestna zveza upokojencev Ljubljana, OBZDU

 

Izvajalci javnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju duševno zdravje so predlagali kandidatko:

predlagatelj: Društvo Altra-Odbor za novosti v duševnem zdravju

 

Izvajalci javnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju brezdomstvo so predlagali kandidata:

predlagatelj: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

 

Izvajalci javnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, socialno vključevanje Romov, specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj in druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi so predlagali kandidatko:

predlagatelj: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

 

Ker je bil pri področjih starejši, brezdomstvo, duševno zdravje in podporno bivanje invalidov itn. predlagan le po en kandidat_ka izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov  bodo kandidati na teh področjih avtomatično imenovani za predstavnika, in se javna predstavitev oziroma volitve ne bodo izvedle.

 

Izvajalci javnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju zasvojenost so predlagali naslednje kandidate:

predlagatelj: Inštitut VIR, socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj, zavod

predlagatelj: Društvo Žarek upanja

predlagatelj: Društvo Projekt Človek

predlagatelj: Društvo za urejeno življenje - ABSTINENT

 

Izvajalci javnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju otroci in mladostniki so predlagali naslednji kandidatki:

predlagatelj: Zavod MISSS

predlagatelj: Zveza prijateljev mladine Slovenije

 

Izvajalci javnih socialno varstvenih programov, ki delujejo na področju preprečevanje nasilja so predlagali naslednji kandidatki:

predlagatelj: Društvo regionalna varna hiša celje

predlagatelj: Društvo za nenasilno komunikacijo

 

Javna predstavitev kandidatov po potekala v petek, 25. marca 2022 ob 9. uri, preko video konference.

 

Seznam upravičencev (izvajalcev javnih socialnovarstvenih programov z glasovalno pravico) po področjih:

Zasvojenost:

 • Društvo Projekt Človek
 • Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT
 • Društvo Žarek upanja
 • Inštitut VIR

Otroci in mladostniki:

 • Društvo Center za pomoč mladim
 • Društvo za preventivno delo
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor
 • Zavod MISSS
 • Zavod Salesianum
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije

Preprečevanje nasilja:

 • Društvo regionalna varna hiša Celje
 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
 • Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Društvo življenje brez nasilja