V skladu s poslovnikom izbora predstavnikov nevladnih organizacij morajo vsi predstavniki nevladnih organizacij redno poročati o svojem delu v posvetovalnih telesih. Zbrali smo poročila za obdobje od februarja do avgusta 2022 in jih objavili pod posameznimi delovnimi telesi.

Prejeli smo poročila za naslednja delovna telesa:

 • Delovna skupina za poenostavitev javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Delovna skupina za pripravo sprememb Zakona o morskem ribištvu pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva v Občini Škofja Loka
 • Medresorska delovna skupina za sistemsko obravnavo mladoletnikov brez spremstva
 • Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22)
 • Medresorska komisija za človekove pravice
 • Medresorska strokovna komisija za zagotavljanje pravic s področja mednarodne zaščite
 • Nacionalni odbor za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) 2021–2027
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Avstrija 2021-2027
 • Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020
 • Odbor za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2035 (»Zero Waste (nič odpadkov)« načrta)
 • Svet slovenske akreditacije
 • Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
 • Svet za ekonomijo
 • Svet zavoda Kreativni center Rog
 • Usklajevalno telo za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije

Preostali predstavniki svojih poročil še niso posredovali, a verjamemo, da jih še bodo, zato bomo seznam sproti dopolnjevali.

Poročila o delu predstavnikov NVO si lahko preberete na tej povezavi.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.