Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika oz. predstavnice in enega namestnika oz. namestnice NVO v Odboru za spremljanje Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021 – 2027. Rok za prijavo je 3. 1. 2023 do 15:00.

Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021 – 2027 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje od leta 2021 do 2017 (ESPRA).

Prednostne naloge ESPRA so:

 • spodbujanje trajnostnega ribištva, obnove in ohranjanja bioloških virov;
 • spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture, predelave, trženja ribiških proizvodov iz akvakulture in s tem prispevanje k prehranski varnosti v Uniji;
 • omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah, spodbujanje razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti in
 • krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnih, zaščitenih, čistih in trajnostno upravljanih morij in oceanov.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področju pomorstva, ribištva in akvakulture v Republiki Sloveniji.

Kandidati za predstavnika NVO morajo izkazovati izkušnje z delovanjem na področju dela odbora.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju pomorstva, ribištva in akvakulture v Republiki Sloveniji in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 19. 12. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 3. 1. 2023 do 15:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 9. 1. 2023 do 15:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 10. 1. 2023 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav;
 • 10. 1. 2023 – objava seznama upravičencev predlaganih kandidatov (po zaključku seje komisije za pregled prijav)
 • 19. 1. 2023 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 20. 1. 2023 - začetek volitev (pogojno)
 • 25. 1. 2023  ob 15:00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 26. 1. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela odbora.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Prijava mora na enega od zgornjih naslovov prispeti najkasneje do 3. 1. 2023 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam