25. 1. 2023 - popravek glede datuma zaključka volitev

Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika oz. predstavnice (v nadaljevanju: predstavnik) potrošniških organizacij v delovno skupino za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023 – 2028. Rok za prijavo je  30. 1. 2023 do 15:00 po navadni pošti oziroma do polnoči po elektronski pošti.

Z nacionalnim programom varstva potrošnikov se določijo zlasti:

 • načela in cilji politike varstva potrošnikov,
 • naloge, ki imajo pri uresničevanju politike varstva potrošnikov prioriteto,
 • vrste nalog na področju varstva potrošnikov, ki se bodo opravljale na podlagi koncesij,
 • okvirni obseg sredstev za izvedbo nalog iz nacionalnega programa in
 • okvirni obseg sredstev za spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so organizacije, vpisane v register potrošniških organizacij.

Kandidati za predstavnika NVO morajo izkazovati izkušnje z delovanjem na področju dela delovne skupine.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov potrošniških organizacij poteka tako, da organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse potrošniške organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo potrošniške organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 23. 1. 2023 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 30. 1. 2023 do 15:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev po navadni pošti oziroma 30. 1. 2023 do polnoči – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev po elektronski pošti
 • 2. 2. 2023 do 10:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 2. 2. 2023 ob 14:00 – seja komisije za pregled prijav
 • 2. 2. 2023 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 6. 2. 2023 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 7. 2. 2023 - začetek volitev (pogojno)
 • 9. 2. 2023 ob 15:00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 10. 2. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Potrošniška organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela delovne skupine.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika potrošniške organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Prijava mora prispeti najkasneje do 30. 1. 2023 do 15:00 po navadni pošti oziroma do 30. 1. 2023 do polnoči po elektronski pošti.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv potrošniškim organizacija; 25. 1. 2023 - popravek glede datuma zaključka volitev