Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnikov oziroma predstavnic (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in njunih namestnikov oziroma namestnic (v nadaljevanju: namestnik) v Svet za preprečevanje sovražnega govora (v nadaljevanju: Svet). Rok za prijavo je 3. 2. 2023 do 15:00.

Naloge Sveta bodo:

 • oblikovati stališča do posameznih vprašanj s področja sovražnega govora;
 • svetovati pri oblikovanju politik in sprememb predpisov, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu preprečevanju sovražnega govora;
 • spremljati področje sovražnega govora v Sloveniji in na ravni EU ter predlagati aktivnosti ter usmeritve glede preprečevanja sovražnega govora;
 • pripraviti smernice dela, načrtovati aktivnosti in koordinirati delovanje posameznih delovnih skupin znotraj sveta;
 • skrbeti za koordinacijo in vrednotenje aktivnosti in
 • skrbeti za usklajeno delovanje med imenovanimi deležniki.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 25. 1. 2023 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 3. 2. 2023 do 15:00- rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 8. 2. 2023 do 15:00- rok za dopolnitev prijav
 • 9. 2. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled prijav
 • 9. 2. 2023 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 14. 2. 2023 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 15. 2. 2023 - začetek volitev (pogojno)
 • 20. 2. 2023 ob 15:00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 21. 2. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so  nekateri roki izjemoma krajši zaradi potrebe po hitrejši izvedbi postopka.

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela Sveta.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Prijava mora prispeti na enega izmed zgornjih naslovov najkasneje do 3. 2. 2023 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv nevladnim organizacijam