Razpisujemo postopek izbora (1) predstavnika ali predstavnice (v nadaljevanju predstavnika) nevladnih organizacij v delovno skupino za pripravo pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave kršitve prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanosti in inovacije. Rok za oddajo prijav smo podaljšali do 7. 3. 2023 do 12.00

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo oblikovalo delovno skupino, ki bo pripravila predlog pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave zaznane kršitve spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju. Skupina bo predlog pravilnika oblikovala na podlagi že opravljene raziskave dosedanje ureditve področja na visokošolskih zavodih, ki je bil opravljen v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji«.

Delovna skupina bo predvidoma začela z delom v drugi polovici marca in ga zaključila junija 2023.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 27. 2. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 7. 3. 2023 do 12.00 – rok za dopolnitev prijav kandidatov in upravičencev (oddaja prijav je možna samo po elektronski pošti)
  • 7. 3. 2022 ob 14.00 – seja komisije za pregled prijav in poziv na dopolnitve
  • 8. 3. 2023 – objava seznama upravičencev in kandidatov (nov rok)
  • 8. 3. 2023 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 8. 3. 2023 – začetek volitev (pogojno)
  • 10. 3. 2022 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
  • 10. 3. 2023 ob 15:30 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja preprečevanja spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Skladno s Poslovnikom postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na datum pošiljanja mora prijava prispeti na zgornji elektronski naslov najkasneje do 7. 3. 2023 do 12.00 (nov rok za oddajo prijav!).

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cvnos.si.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO