Državni zbor je na seji 10. novembra 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP- A). Ta sedaj ureja celoten postopek povračila škode društvom in ustanovam, ki so škodo utrpela v avgustovski ujmi. Ureditev povračila škode društvom in ustanovam sledi povračilu škode v gospodarstvu. Zakon bo začel veljati predvidoma ta teden.

Dodatna določila, ki konkretizirajo vrsto in obseg pomoči za društva in ustanove, so rezultat skupnega angažmaja CNVOS in poslanke Gibanja Svoboda Tereze Novak. Poslanki se za njeno močno podporo in vztrajanje pri iskanju in usklajevanju rešitev iskreno zahvaljujemo.

Društva in ustanove ste do 20. septembra 2023 že morali oddati oceno škode, ki ste jo utrpeli v poplavah avgusta 2023. Ocenjena škoda društev in ustanov znaša približno 3,4 milijone evrov.

Kaj sledi?

Na podlagi ocene škode bo ministrstvo za javno upravo pripravilo program odprave posledic škode pri društvih in ustanovah, ki ga bo sicer morala potrditi še komisija za odpravo naravnih nesreč na stvareh in ministrstvo za finance.

Društva in ustanove boste upravičene do največ 50 odstotkov prijavljene škode na strojih in opremi in 60 odstotkov škode, nastale zaradi poškodovanja in uničenja zalog. Višina vašega povračila bo odvisna od razpoložljivih sredstev. Prijavljeno škodo in upravičene zneske povračil bo morala potrditi še komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh. Znesek, do katerega boste upravičeni, pa vam bo na podlagi izdane odločbe nakazalo ministrstvo za javno upravo.

Sredstva, ki jih boste prejeli za odpravo posledic, boste morali porabiti v skladu z njihovim namenom. To pomeni, da boste morali v roku 12 mesecev od prejetja sredstev ministrstvu za javno upravo posredovati zaključno poročilo o porabi sredstev. Če sredstev ne boste porabili, jih boste morali vrniti. Vrniti jih boste morali tudi, če se kasneje izkaže, da škoda ni bila pravilno ocenjena, če boste prenehali delovati in drugo.

Natančnejša navodila za upravičence do povračila škode bo ministrstvo za javno upravo objavilo v naslednjih dneh.