V skladu s poslovnikom izbora predstavnikov nevladnih organizacij morajo vsi predstavniki nevladnih organizacij redno poročati o svojem delu v posvetovalnih telesih. Zbrali smo poročila za obdobje od aprila do oktobra 2023 in jih objavili pod posameznimi delovnimi telesi.

Prejeli smo poročila za naslednja delovna telesa:

 • Delovna skupina za poenostavitev javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Delovna skupina za pripravo pravilnika, ki opredeljuje postopek obravnave kršitve prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju
 • Delovna skupina za Strateški razvoj centrov za socialno delo in naslavljanje težav na področju CSD
 • Interesna posvetovalna skupina za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri
 • Komisija Vlade Republike Slovenije za droge
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo
 • Medresorska delovna skupina za nadgradnjo obravnave primerov vseh vrst nasilja
 • Medresorska delovna skupina za sistemsko obravnavo mladoletnikov brez spremstva
 • Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22)
 • Nacionalni odbor za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) 2021–2027
 • Odbor za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 2021-2027
 • Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027
 • Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 -2027 - OKOLJE
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Avstrija 2021-2027
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2021-2027
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2021-2027
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2021-2027
 • Podnebni svet
 • Svet ministra za okolje, podnebje in energijo ter ministra za naravne vire in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
 • Svet Slovenske akreditacije
 • Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
 • Svet zavoda Kreativni center Rog
 • Svet za socialno ekonomijo
 • Svet za preprečevanje sovražnega govora
 • Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Preostali predstavniki svojih poročil še niso posredovali, a verjamemo, da jih še bodo, zato bomo seznam sproti dopolnjevali. Poročila o delu predstavnikov NVO si lahko preberete na tej povezavi.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.