V skladu s poslovnikom izbora predstavnikov nevladnih organizacij morajo vsi predstavniki nevladnih organizacij redno poročati o svojem delu v posvetovalnih telesih. Zbrali smo poročila za obdobje od novembra 2023 do aprila 2024 in jih objavili pod posameznimi delovnimi telesi.

Prejeli smo štirideset poročil predstavnikov NVO o delovanju v tridesetih delovnih telesih, in sicer:

 • Delovna skupina za poenostavitev javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Delovna skupina za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2023 - 2028
 • Delovna skupina za pripravo sprememb Zakona o morskem ribištvu pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Delovna skupina za Strateški razvoj centrov za socialno delo in naslavljanje težav na področju CSD
 • Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami pri Ministrstvu za kulturo
 • Interesna posvetovalna skupina za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri
 • Kandidacijska komisija za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti občinskega redarstva pri Mestni občini Slovenj Gradec
 • Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo
 • Medresorska strokovna komisija za zagotavljanje pravic s področja mednarodne zaščite
 • Medresorska delovna skupina za sistemsko obravnavo mladoletnikov brez spremstva
 • Nacionalna kontaktna točka Slovenije za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe
 • Nacionalni odbor za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) 2021–2027
 • Odbor za spremljanje programa Sklada za azil, migracije in vključevanje, programa Sklada za notranjo varnost in programa Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v obdobju 2021-2027
 • Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027
 • Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 -2027 – OKOLJE
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Slovenija - Avstrija 2021-2027
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2021-2027
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2021-2027
 • Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2021-2027
 • Odbor za podelitev nagrade Rada Smerduja
 • Podnebni svet
 • Spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027
 • Svet ministra za okolje, podnebje in energijo ter ministra za naravne vire in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
 • Svet Slovenske akreditacije
 • Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
 • Svet zavoda Kreativni center Rog
 • Svet za socialno ekonomijo
 • Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Preostali predstavniki svojih poročil še niso posredovali, a verjamemo, da jih še bodo, zato bomo seznam sproti dopolnjevali.

Poročila o delu predstavnikov NVO si lahko preberete na tej povezavi.

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.