javna dela v času koronavirusa

FAQ

Ne. Po spremenjenih navodilih Zavoda RS zaposlovanje to ni mogoče. (posodobljeno 1. 4. 2020)

Če ste udeležencu javnih del opravljanje dela doma že odredili na podlagi prejetega aneksa Zavoda RS za zaposlovanje, potem po navodilih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti takšna napotitev udeleženca javnih del velja še naprej oziroma ves čas razglasitve epidemije.

Da, če se javna dela zaradi trenutnih izrednih ukrepov ne morejo izvajati in dela ni mogoče zagotoviti, se udeležencu javnih del odredi čakanje na delo doma. 

Da, udeleženec javnih del, ki je napoten na čakanje na delo doma, je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % od osnovne plače, kot je določena v pogodbi o zaposlitvi.

Postopek je enak kot v primeru vseh drugih delavcev, glejte Čakanje na delo doma. Predlagamo, da o tem obvestite Zavod RS za zaposlovanje, saj gre za pomembno okoliščino pri izvajanju pogodbe o javnih delih.

Da, Zavod RS za zaposlovanje je izdal navodilo za vse tiste organizacije, ki ste po pogodbi o izvajanju javnih del v času razglašene epidemije koronavirusa nameravale izbrane osebe vključiti v javna dela. Pričetek vključitve se lahko zamakne za 30 dni preko pogodbenega roka, a ne dlje kot do 30. 5. 2020. Torej 30. 5. 2020 je skrajni rok za vključitev osebe v javna dela v organizaciji.

Če boste vključitev zamaknili, morate Zavod RS za zaposlovanje nemudoma obvestiti in sporočiti predviden datum vključitve.

Ne, ZRSZ bo izvajalcem sofinanciral del nadomestila v enakem deležu, kot sofinancira plačo za udeležence javnih del v skladu s 4.členom Pogodbe o izvajanju programa javnih del.

 

Članek