Če v nevladni organizaciji opravljajo delo tudi udeleženci javnih del, takšnemu delavcu ne morete odrediti dela od doma, lahko pa ga  napotite na čakanje na delo doma.  V primeru, da v teh dneh načrtujete vključitev udeleženca v javna dela, pa lahko vključitev odložite in ga tako vključite kasneje. 

Posodobljeno: 1. 4. 2020: Zavod RS za zaposlovanje je spremenil svoja prvotna navodila tako, da nevladna organizacija udeležencu javnih del po novem dela na domu ne more več odrediti (razlogov na svoji spletni strani niso pojasnili). Lahko pa se udeležencu javnih del, ki mu dela drugače ni mogoče zagotoviti, napoti na čakanje. 

Če ste udeležencu javnih del opravljanje dela doma že odredili na podlagi prejetega aneksa Zavoda RS za zaposlovanje, potem takšna odreditev velja še naprej oziroma ves čas epidemije.

 

Napotitev udeleženca javnih del na začasno čakanje na delo doma

Če se javna dela zaradi trenutnih ukrepov za zaščito zdravja (prepoved javnih prireditev itd.)  začasno ne morejo izvajati in dela ni mogoče zagotoviti kako drugače, niti ni možno udeležencu odrediti dela na domu, pa se takšnemu udeležencu javnih del odredi čakanje na delo doma. 

Kako odrediti napotitev na začasno čakanje na delo doma? Postopek smo pojasnili tukaj. Odredbo lahko izdelate v naši aplikaciji e-pravnik ali uporabite ta vzorec.

Udeleženec javnih del, ki je napoten na čakanje na delo doma, je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % od osnovne plače, kot je določena v pogodbi o zaposlitvi.

 

Vključitev osebe v javna dela

Zavod RS za zaposlovanje je izdal navodilo za vse tiste organizacije, ki ste po pogodbi o izvajanju javnih del v času razglašene epidemije koronavirusa nameravale izbrane osebe vključiti v javna dela. Pričetek vključitve se lahko  zamakne za 30 dni preko pogodbenega roka, a ne dlje kot do 30. 5. 2020. Torej 30. 5. 2020 je skrajni rok za vključitev osebe v javna dela v organizaciji. 

Če boste vključitev zamaknili, morate Zavod RS za zaposlovanje nemudoma obvestiti in sporočiti predviden datum vključitve. 

 

Povračilo stroškov prevoza na in z dela udeležencu javnih del, ki dela

Ker je zaradi epidemije koronavirusa  trenutno javni potniški promet zaustavljen, morate pri obračunavanju povračila potnih stroškov upoštevati, da udeleženec javnih del javnega prevoza ne more uporabljati. Zato ima v obdobju, ko velja ta ukrep, pravico do povračila stroškov kilometrine.