european anti-poverty network (eapn)

Trenutno Evropska mreža za boj proti revščini (EAPN) združuje 31 nacionalnih mrež in 13 evropskih organizacij, katerih glavne dejavnosti so povezane z bojem proti revščini in socialni izključenosti. Deluje na področju sooblikovanja politik in spodbujanja ukrepov za izkoreninjene revščine in socialne izključenosti, ozaveščanja o revščini med strokovno in laično javnostjo ter opolnomočenja ljudi, ki živijo v revščini in njihovega zagovorništva. EAPN ima svetovalni status pri Svetu Evrope in je ustanovni član Socialne platforme.

 

Mreža EAPN tudi v Sloveniji

Maja 2019 je 13 organizacij s podpisom pravil delovanja ustanovilo Mrežo organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija. Na ustanovnem srečanju so organizacije že izpostavile nekatera področja, na katerih bi želele s skupnim delom prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti (npr. dolgotrajna oskrb, dostop do zdravstvenih storitev, dodatek za delovno aktivnost, problematika mladih brezposelnih LGBT oseb), področja se bodo prilagajala potrebam glede na interes in kapacitete članic.

 

Članstvo v mreži

Članica mreže lahko postane vsaka organizacija, tudi neregistrirana, katere namen je prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti.

Za sprejem v članstvo mora organizacija koordinatorju mreže posredovati: 

 • izpolnjeno pristopno izjavo,
 • ustanovni akt ali statut, iz katerega je razviden namen delovanja,
 • priporočilo za članstvo vsaj dveh obstoječih članic mreže.

 

Pravila delovanja mreže EAPN Slovenija  Pristopna izjava za članstvo v EAPN Slovenija

 

Obstoječe članice mreže:

 • Društvo Delavska svetovalnica                                                                               
 • Društvo FER                                                                                                                    
 • Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo                                   
 • Društvo Informacijski center Legebitra                                                               
 • Društvo Kralji ulice                                                                                                       
 • Društvo Ženski lobi Slovenije                                                                                  
 • Mirovni inštitut                                                                                                                             
 • Mozaik, društvo za socialno vključenost                                                                            
 • OPRO, zavod za aplikativne študije                                                                      
 • RKS - Območno združenje Ljubljana                                                                    
 • Zveza prijateljev mladine Slovenije                                                                      
 • Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje                                                           
 • Društvo ŠKUC  
 • Zavod Tri