Ljubljana,  10. 5. 2023

 

Razpisujemo postopek izbora treh predstavnikov članov Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) v svetu CNVOS.

Na podlagi Statuta CNVOS se postopek izbora izvede ob smiselni uporabi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da člani CNVOS najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vsi člani, ki so za to vnaprej izkazali interes (se prijavili kot volivci). Član CNVOS, katerega predlagani član je bil izvoljen v svet CNVOS v sedanjem mandatu, ne more predlagati svojega kandidata, lahko pa se prijavi kot volivec.

Temeljni pogoj za sodelovanje je, da gre za organizacijo, ki je član CNVOS.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovali samo tisti člani CNVOS, ki bodo predlagali svojega kandidata ali ki bodo pravočasno sporočili preko objavljenega obrazca, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

  • 10. 5. 2023 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 25. 5. 2023 do 15.00 oziroma do polnoči (v primeru oddaje prijave po elektronski pošti)- rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 30. 5. 2023 – rok za dopolnitev prijav
  • 31. 5. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled prijav
  • 31. 5. 2023 - objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 5. 6. 2023 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 5. 6. 2023 - začetek volitev (pogojno)
  • 8. 6. 2023 - zaključek volitev (pogojno)
  • 9. 6. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference. O tem bomo člane pravočasno obvestili.

Član CNVOS, ki bo predlagal svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika člana CNVOS in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko člani CNVOS in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot član CNVOS trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 25. 5. 2023 do 15.00 (oddaja po pošti) oziroma do polnoči (po elektronski pošti).

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane člane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka  Poziv članom CNVOS