Ljubljana, 9. 6. 2023

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo 30 prijav upravičenih organizacij (članov CNVOS) za sodelovanje in štiri kandidature. Ena prijava za sodelovanje je bila nepopolna in neupravičena.

Dne 5. 6. 2023 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do dogovora o imenovanju, zato so se izvedle volitve.

Na volitvah so najvišje število glasov prejele Kristina Cigler, Breda Krašna in Cvetka Tomin.

Sklep o imenovanju