*
*
*

Zgoraj vpisane osebne podatke bomo uporabili za potrebe organizacije dogodka, določen del (ime in priimek kontaktne osebe, organizacija) bomo posredovali Ministrstvu za javno upravo kot financerju dogodka.

Dogodek izvajamo v sodelovanju z LRF za Pomurje, Martjanci 36, 9221 Martjanci, zato bodo ti podatki posredovani tudi njemu.

Več informacij o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov, o dobi hrambe in njihovem posredovanju tretjim osebam in podlagah za obdelavo najdete tukaj.

*

Več o soglasju za vpis podatkov na skupno listo prisotnosti in o obveznosti potrjevanja prisotnosti pred začetkom dogodka najdete tukaj.