Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v javno razpravo posredovalo Pravilnik o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom v visokem šolstvu. Komentarje in predloge lahko posredujete do 28. 6. 2019 prek portala e-demokracija.