Na portalu SIO je objavljena informacija, da je UNESCO razpisal natečaj za uporabo umetne inteligence za inovacije v izobraževanju, poučevanju in učenju.

Leta 2019 bodo sredstva podeljena za programe in projekte, ki uporabljajo rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci:

  • Izboljšanje izobraževanja: informacijski sistemi za upravljanje izobraževanja z izboljšano inteligenco (EMIS); Načini dobave UI za obsežno izobraževanje, usposabljanje in sisteme vseživljenjskega učenja; (veliki) sistemi za načrtovanje izobraževanja, ki spodbujajo podatke;
  • Izboljšanje učnih rezultatov: uporaba umetne inteligence, vključno z nevroznanostjo, da se omogoči osebno učenje, podpira ustvarjanje delovnih okolij, vseživljenjsko učenje in nove oblike učenja; Aplikacije ali rešitve UI za tematsko specifična področja ali interdisciplinarne dejavnosti ali razvoj kreativnosti; sistemi za upravljanje učenja (LMS) ali druga UI v izobraževalnih aplikacijah za analizo učnih vzorcev, da bi avtomatizirali optimizacijo učnih procesov; uporaba podatkov, strojnega učenja in druge tehnike umetne inteligence za informiranje o razumevanju človekovega učenja, UI za ocenjevanje učenja;
  • Krepitev vloge učiteljev: uporaba učne inteligence, ki se sooča z učitelji, za sprostitev učne obremenitve učiteljev, povečanje zmogljivosti učiteljev pri poučevanju in učenju ter omogočanje bolj kreativnih metod poučevanja.

Več informacij najdete na en.unesco.org. Prijave so odprte do 31. oktobra 2019.