Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo posredovalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Komentarje in predloge lahko posredujete do 16. 8. 2019 prek portala e-demokracija.