Iz Planinske zveze Slovenije sporočajo, da sta programa usposabljanja Mentor planinskih skupin in Planinstvo za invalide/OPP s strani Ministrstva za izobraževanje in šport uvrščena med programe profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2019/20, kar bo pripomoglo k še boljšemu povezovanju strokovnega planinskega in pedagoškega znanja in boljši umeščenosti planinskih vsebin v šolske aktivnosti.

Mentor planinskih skupin traja 3 dni v obsegu 20 ur in prinese zaposlenim v vzgoji in izobraževanju 1 točko. Potekal bo med 11. in 13. oktobrom 2019 v Bavšici (rok prijav: 26. septembra 2019).

Planinstvo za invalide/OPP traja prav tako 3 dni, v obsegu 25 ur in je točkovan z 1,5 točke. Potekal bo na Uštah v treh terminih in sicer med 27. in 29. septembrom 2019 (rok prijave: 10. september 2019), 13. in 15. marcem 2020 (rok prijave 3. marec 2020) ter med 22. in 24. majem 2020 (rok prijave 12. maj 2020).

Vsebino posameznih usposabljanj in podrobnejše informacije so na voljo na razpisu za posamezno usposabljanje.