V objavljeni publikaciji EAPN predstavlja svojo oceno priporočil za posamezne države v letu 2020. Priporočila naj bi spodbujala konkurenčno trajnost za vzpostavitev gospodarstva, ki deluje tako za ljudi kot za planet, osnovano na stabilnosti, pravičnosti, okoljski trajnosti in konkurenčnosti.

Glavna tema publikacije je, na kakšen način in v kolikšni meri so se priporočila prilagodila izbruhu epidemije COVID-19: postavila ljudi na prvo mesto ter vzpostavila kratkotrajne socialne pravice skupaj z dolgoročnimi učinkovitimi ukrepi za zmanjšanje revščine. Dostopna je na tej povezavi (.pdf).