Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva zainteresirane kandidate, da podajo kandidaturo za člana Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj. Izbrani predstavniki bodo imenovani za člana odbora za štiriletno mandatno obdobje.

Kandidati, ki se bodo javili na javni poziv, morajo izkazati izpolnjevanje naslednjih pogojev:

  • dobro poznavanje športa v Republiki Sloveniji, njegove organiziranosti in normativne ureditve in praktičnega delovanja;
  • dolgoletne izkušnje skozi nastopanje v tekmovalnem/amaterskem/rekreacijskem športu;
  • ugled posameznika v športu in družbi nasploh;
  • doprinos posameznika v športu.

Besedilo poziva najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Rok za oddajo prijav je 19. september 2020.