V Transparency International Slovenia (TI Slovenia) so ob objavi mednarodnega poročila Exporting Corruption 2020 ponovno opozorili na pomanjkljivo izvajanje določil Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (Konvencije) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki jo je Slovenija ratificirala že leta 2001.

S podpisom konvencije so se vlade držav zavezale, da bodo zavzeto preiskovale in preganjale mednarodno korupcijo. Novo poročilo pa razkriva, da je pregon tovrstnih dejanj na globalni ravni od leta 2018 postal manj učinkovit, ter da skoraj polovica svetovnega izvoza prihaja iz držav, ki v praksi ne sankcionirajo mednarodne korupcije, opozarjajo v TI Slovenia. Do poročila lahko dostopate prek njihove spletne strani.