Iz Mirovnega inštituta obveščajo, da so v okviru mednarodnega projekta »(Od)govor – Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu« objavili e-publikacijo s predstavitvami dobrih praks zoperstavljanja sovražnemu govoru na spletu v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. E-publikacija v vseh treh jezikih je dostopna na spletni strani Mirovnega inštituta.