EAPN Slovenija je ob mednarodnem dnevu boja proti revščini objavila drugo poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji, v katerem opozarjajo na poglabljanje in naraščanje revščine, socialne izključenosti in neenakosti. 

EAPN Slovenija, ki jo trenutno sestavlja 19 nevladnih organizacij, je članica Evropske mreže za boj proti revščini - European Anti Poverty Network. Ustanovljena je bila leta 1991 in danes predstavlja največjo evropsko mrežo nacionalnih, regionalnih in lokalnih mrež ter evropskih organizacij, katerih glavne dejavnosti so usmerjene v boj proti revščini in socialni izključenosti. EAPN deluje za in z osebami z izkušnjo revščine kot ključnimi deležniki pri sooblikovanju in soodločanju o politikah na nacionalni in evropski ravni. EAPN Slovenija je bila ustanovljena maja 2019, septembra 2019 je postala članica Evropske mreže za boj proti revščini.

V drugem slovenskem Poverty Watch poročilu, ki je nastalo v okviru EAPN Slovenija, opozarjajo na poglabljanje in naraščanje revščine, socialne izključenosti in neenakosti. Pandemija covida-19 je poglobila že obstoječe stiske najranljivejših skupin, predvsem pa je pokazala na že siceršnje sistemske pomanjkljivosti.

V poročilu najprej predstavijo nekaj statistik za zadnje obdobje, ki pričajo o poglabljanju revščine in neenakosti v Sloveniji. V nadaljevanju problematizirajo položaj starejših, ki se je v zadnjem obdobju poslabšal. Sledijo ključni izzivi iz pričevanj oseb z izkušnjo revščine, zlasti minimalnega dohodka, dejavnikov vpliva na življenje v revščini, vpliv pandemije covida-19, dostopnosti do stanovanj in storitev. Kot dodatno poglavje v tem poročilu izpostavljajo terenske izkušnje nevladnih organizacij na področju intimnopartnerskega in družinskega nasilja. Nato izpostavijo problematiko, s katero se soočajo (delovni) invalidi in invalidke. Sledijo dobre prakse pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ter sklepne misli in priporočila za politike. Skozi celotno poročilo se prepletajo pričevanja, razmišljanja, predlogi in zgodbe oseb z izkušnjo revščine.

Celotno poročilo o spremljanju revščine in socialne izključenosti v Sloveniji 2021 si lahko preberete tukaj, izjava EAPN Slovenija ob mednarodnem dnevu boja proti revščini pa je dostopna tukaj.