Platforma Od malih nog(u) in Mestno gledališče Žar ptica iz Zagreba objavljata javni poziv za nova besedila avtorjev iz regije, namenjenih gledališkim predstavam za otroke in mlade.

Na poziv se lahko prijavijo avtorji, ki pišejo v naslednjih jezikih: bosanski, črnogorski, hrvaški, slovenski ali srbski. Sprejemajo besedila, napisana izključno v latinici. Besedila ne smejo biti predhodno izvedena, javno brana ali objavljena.

Prvonagrajeno besedilo bo leta 2023 izvedeno v GK Žar ptica, z odkupom avtorskih pravic v vrednosti 1500 evrov.

Besedilo razpisa najdete na odmalihnogu.org. Javni poziv je odprt do 30. 9. 2022, rezultati razpisa bodo objavljeni decembra 2022.