Ustanova fundacija BiT Planota so.p. je objavila poziv za predlaganje dveh kandidatk/kandidatov NVO s področja kulture za predstavnika županove strokovne delovne skupine GO!  2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

Predloge lahko podajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture in imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica. Predloge lahko podajo tudi posamezniki, ki imajo prebivališče na območju MONG ter so aktivni na področju kulture v Mestni občini Nova Gorica.  Posamezna nevladna organizacija ali posameznik lahko predlaga po enega kandidata. 

Besedilo in obrazec za predlaganje kandidatov najdete na tej povezavi (.pdf).

Predlog mora prispeti najkasneje do 4. 7. 2022 do 12.00 ure, ne glede na način pošiljanja.