Ministrstvo za kulturo vabi vse zainteresirane kandidate in kandidatke, da do 29. marca 2023 podajo kandidaturo za dodatne člane v stalni strokovni komisiji za glasbo.

Kandidat za člana strokovne komisije mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je seznanjen z vsebino Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 125/22);
  • je strokovnjak za področje glasbe;
  • pozna delovanje različnih organizacijskih oblik (javnih zavodov, nevladnih organizacij, samozaposlenih idr.) na področju delovanja komisije za glasbo oziroma se zavezuje, da se bo za namene strokovnega in konstruktivnega sodelovanja v strokovni komisiji ministrstva najpozneje v mesecu dni po imenovanju izobrazil o delovanju različnih organizacijskih oblik delovanja na področju, ki ga pokriva komisija;
  • ima sposobnost objektivnega strokovnega argumentiranja in pisnega izražanja v slovenskem jeziku;
  • redno spremlja področje dela komisije.

Besedilo poziva najdete na tej povezavi. Rok za oddajo prijav je do vključno 29. 3. 2023.