V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO je prispelo 57 prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 34 kandidatur. Tri prijave so bile nepopolne ali so jih predložile neupravičene osebe, dve prijavi pa sta bili prepozni.

Seznam kandidatov po področjih:

1. Pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora

 • Mihael Brenčič (Slovensko geološko društvo)
 • Tomaž Ogrin (predlagatelj Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave)
 • Andreja Slameršek (predlagatelj Društvo za preučevanje rib Slovenije)
 • Senka Šifkovič Vrbica (predlagatelj Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC)

2. Podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora

 • Božo Dukić (predlagatelj ZENS - Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije)
 • Gaja Brecelj (predlagatelj Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj)

3. Varstvo okolja

 • Karel Lipič (predlagatelj Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG)
 • Vlado Drvarič (predlagatelj Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri - Moja Mura)
 • Ivan Kos (predlagatelj Lovska zveza Slovenije)
 • dr. Mihael Jožef Toman (predlagatelj Slovensko društvo za zaščito voda)
 • Marjana Hönigsfeld Adamič (predlagatelj Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine)
 • Andrej Mohar (predlagatelj Društvo Temno nebo Slovenije)

4. Podnebne spremembe

 • Barbara Kvac (predlagatelj Focus, društvo za sonaravni razvoj)
 • Nada Pavšer (predlagatelj Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj)

5. Krožno gospodarstvo

 • Lea Cipot (predlagatelj Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p.)
 • Lenka Puh (predlagatelj Zavod za razvoj okolju prijazne uporabe Zelena Praksa so.p.)
 • Urša Zgojznik (predlagatelj Društvo Ekologi brez meja)
 • Boris Janez Bregant (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije)

6. Biotska raznovrstnost

 • Tomaž Jančar (predlagatelj Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
 • Damjan Vinko (predlagatelj Slovensko odonatološko društvo)

7. Zavarovana območja

 • Nataša Šalaja (predlagatelj Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
 • Jan Kus Veenvliet (predlagatelj Zavod Symbiosis, so.p.)

8. Urejanje prostora

 • Martina Lipnik (predlagatelj Društvo za urbano okolje DUO, Odbor za lepo staro Šiško)
 • Lilijana Jankovič Grobelšek (predlagatelj Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije DUPPS)
 • Marko Peterlin (predlagatelj IPoP - Inštitut za politike prostora)
 • Barbara Viki Šubic (predlagatelj Center arhitekture Slovenije)

9. Graditev

 • Iztok Kamenski (predlagatelj Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija)
 • Adem Jahjefendić (predlagatelj Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije)
 • Nejc Černigoj (predlagatelj Društvo arhitektov Ljubljane)
 • Lenka Kavčič (predlagatelj AFRONT zavod za prostorsko inovativnost)

10. Stanovanja

 • Bojan Žnidaršič (predlagatelj Vitra Center za trajnostni razvoj)
 • Tomaž Banovec (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije)
 • Kristina Kulonja Horvat (predlagatelj Združenje etažnih lastnikov Slovenije)
 • Jadranka Grmek, u.d.i.a (predlagatelj Društvo arhitektov Ljubljane)
 

Javna predstavitev kandidatov bo potekala v petek, 16. 11. 2018, po posameznih področjih, in sicer po naslednjem urniku:

ob 9.30 Pravno-sistemska vprašanja okolja, narave in prostora

ob 10.00 Podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora

ob 10.15 Varstvo okolja

ob 10. 45 Podnebne spremembe

ob 11.10 Krožno gospodarstvo

ob 11.30 Biotska raznovrstnost

ob 11.50 Zavarovana območja

ob 12.30 Urejanje prostora

ob 13.00 Graditev

ob 13.25 Stanovanja

 

Seznam vseh upravičencev po posameznih področjih najdete tukaj. Skupen seznam upravičencev nevladnih organizacij z glasovalno pravico:

AFRONT zavod za prostorsko inovativnost

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Bazilisk - Zavod za herpetologijo, Pesnica pri Mariboru

Botanično društvo Slovenije

Brez izgovora Slovenija (MIZBS)

Center arhitekture Slovenije

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Društvo arhitektov Ljubljane

Društvo Ekologi brez meja

Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

Društvo študentov biologije

Društvo študentov naravoslovja

Društvo Temno nebo Slovenije

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije DUPPS

Društvo za ohranjanje naravne dediščine – DONDES

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - Dinaricum

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Društvo za preučevanje rib Slovenije

Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Društvo za urbano okolje DUO, Odbor za lepo staro Šiško

Društvo za varovanje okolja - REC, so.p.

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica

Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj

Inštitut za trajnostni razvoj

IPoP - Inštitut za politike prostora

KD Prostorož

Kulturno okoljsko društvo Pazi!Park

Lovska zveza Slovenije

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

Prihodnost, Društvo za varovanje in ohranjanje naravnega okolja

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Slovensko društvo za zaščito voda

Slovensko entomološko društvo Štefan Michielija Ljubljana

Slovensko geološko društvo

Slovensko odonatološko društvo

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija

Sobivanje - društvo za trajnostni razvoj

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Vitra Center za trajnostni razvoj

Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p.

Zavod Pipa, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin, so. p.

Zavod Symbiosis, so.p.

Zavod Vinetum Slovenske gorice, zavod za razvoj trajnostnega turizma, Lenart so.p.

Zavod za ohranitev naravne biodiverzitete FloraVIva so.p.

Zavod za razvoj okolju prijazne uporabe Zelena Praksa so.p.

Združenje etažnih lastnikov Slovenije

ZENS - Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije

Zveza društev upokojencev Slovenije

Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri - Moja Mura

Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG