V postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO je prispelo 57 prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 34 kandidatur. Tri prijave so bile nepopolne ali so jih predložile neupravičene osebe, dve prijavi pa sta bili prepozni.

Seznam kandidatov po področjih (za predstavitev kliknite ime):

1. Pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora

2. Podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora

  • Božo Dukić (predlagatelj ZENS - Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije)
  • Gaja Brecelj (predlagatelj Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj)

3. Varstvo okolja

4. Podnebne spremembe

  • Barbara Kvac (predlagatelj Focus, društvo za sonaravni razvoj)
  • Nada Pavšer (predlagatelj Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj)

5. Krožno gospodarstvo

  • Lea Cipot (predlagatelj Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p.)
  • Lenka Puh (predlagatelj Zavod za razvoj okolju prijazne uporabe Zelena Praksa so.p.)
  • Urša Zgojznik (predlagatelj Društvo Ekologi brez meja)
  • Boris Janez Bregant (predlagatelj Zveza društev upokojencev Slovenije)

6. Biotska raznovrstnost

  • Tomaž Jančar (predlagatelj Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije)
  • Damjan Vinko (predlagatelj Slovensko odonatološko društvo)

7. Zavarovana območja

8. Urejanje prostora

9. Graditev

10. Stanovanja

 

Javna predstavitev kandidatov bo potekala v petek, 16. 11. 2018, ob 9.30, v prostorih CNVOS na Povšetovi 37 v Ljubljani.

Predstavitve bodo potekale posamično po področjih, po naslednjem urniku:

ob 9.30 Pravno-sistemska vprašanja okolja, narave in prostora
ob 9.55 Podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora
ob 10.15 Varstvo okolja
ob 10.45 Podnebne spremembe
ob 11.10 Krožno gospodarstvo
ob 11.30 Biotska raznovrstnost
ob 11.50 Zavarovana območja
ob 12.30 Urejanje prostora
ob 13.00 Graditev
ob 13.25 Stanovanja
 

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico) po posameznih področjih najdete tukaj.

Seznam vseh upravičencev:

AFRONT zavod za prostorsko inovativnost
Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave
Bazilisk - Zavod za herpetologijo, Pesnica pri Mariboru
Botanično društvo Slovenije
Brez izgovora Slovenija (MIZBS)
Center arhitekture Slovenije
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Društvo arhitektov Ljubljane
Društvo Ekologi brez meja
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Društvo študentov biologije
Društvo študentov naravoslovja
Društvo Temno nebo Slovenije
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije DUPPS
Društvo za ohranjanje naravne dediščine – DONDES
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - Dinaricum
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Društvo za preučevanje rib Slovenije
Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana
Društvo za urbano okolje DUO, Odbor za lepo staro Šiško
Društvo za varovanje okolja - REC, so.p.
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj
Inštitut za trajnostni razvoj
IPoP - Inštitut za politike prostora
KD Prostorož
Kulturno okoljsko društvo Pazi!Park
Lovska zveza Slovenije
Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC
Prihodnost, Društvo za varovanje in ohranjanje naravnega okolja
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Slovensko društvo za zaščito voda
Slovensko entomološko društvo Štefan Michielija Ljubljana
Slovensko geološko društvo
Slovensko odonatološko društvo
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija
Sobivanje - društvo za trajnostni razvoj
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Vitra Center za trajnostni razvoj
Zavod Korak naprej Murska Sobota, so.p.
Zavod Pipa, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin, so. p.
Zavod Symbiosis, so.p.
Zavod Vinetum Slovenske gorice, zavod za razvoj trajnostnega turizma, Lenart so.p.
Zavod za ohranitev naravne biodiverzitete FloraVIva so.p.
Zavod za razvoj okolju prijazne uporabe Zelena Praksa so.p.
Združenje etažnih lastnikov Slovenije
ZENS - Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
Zveza društev upokojencev Slovenije
Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri - Moja Mura
Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG