Zaključil se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Skupino za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi. Za predstavnike so bili imenovani Žan Kuralt, Tomaž Ogrin, Aleš Hvalc, Nevenka Lukić Rojšek in Tajda Trbovšek.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispelo šest prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in šest kandidatur.  Nevladne organizacije so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

V postopku sta se zbirala dva predstavnika NVO, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave, in trije predstavniki, ki delujejo v javnem interesu na področjih, ki jih pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Ker sta bila predlagana le dva kandidata za predstavnika NVO s področja ohranjanja narave, sta bila ta avtomatično imenovana in se predstavitev kandidatov ali volitve za to področje niso izvedle.

Dne 10. 10. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov za predstavnike NVO s področij, ki jih pokriva MKGP. Ker na javni predstavitvi ni prišlo do imenovanja kandidatov s soglasjem, so bile istega dne razpisane volitve, na katerih sta najvišje število glasov prejeli Nevenka Lukić Rojšek in Tajda Trbovšek, ki so ju predlagale NVO, ki delujejo na področju zaščite živali. Ker je moral biti glede na pogoje razpisa izbran tudi vsaj en predstavnik, ki so ga predlagale NVO, ki delujejo na področju kmetijstva, edini tak kandidat pa je bil Aleš Hvalc, je bil ta imenovan za tretjega predstavnika NVO, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva MKGP.

 

Sklep o imenovanju