Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici.

Do roka, objavljenega v javnem pozivu, je prispelo 123 popolnih prijav upravičenih nevladnih organizacij, ki so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 23. 3. 2020 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med njimi prišlo do imenovanja predstavnika s soglasjem, in sicer je bil za predstavnika nevladnih organizacij imenovan Goran Forbici. 

 

Sklep o imenovanju