V nedeljo je vlada sprejela t.i. mega korona zakon, ki naj bi ga državni zbor po napovedih sprejel v sredo. Kaj zakon predvideva za nevladne organizacije?

  • država v celoti financira nadomestila plač delavcem na čakanju za april in maj 2020 (se pravi od 1. aprila naprej), njihove obvezne prispevke pa 100-odstotno financira od 13. marca do 31. maja 2020;
  • država v celoti financira nadomestila plač delavcem, ki dela ne morejo opravljati (npr. ker nimajo varstva za otroke) in njihove obvezne prispevke za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020;
  • za zaposlene v NVO, ki delo (še) opravljajo, so NVO oproščene plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati pa jim morajo izplačati krizni dodatek v višini 200 EUR;
  • država financira bolniško nadomestilo za delavca od prvega dne odsotnosti in ne šele od 30. dne (razen pri poškodbah pri delu, kjer nadomestilo še vedno krije delodajalec);
  • zasebni vrtci prejmejo za april in maj 85 % znesek kot ga dobijo javni vrtci v občini za vsakega vpisanega otroka; 
  • sofinanciranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov se brez razpisa podaljša za eno leto;
  • NVO so oproščene plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), ki bi jih morala plačati v aprilu ali maju 2020;
  • rok za izplačila javnih sredstev iz proračuna na podlagi zahtevkov iz javnih razpisov se skrajša s 30 na 8 dni, enako velja za plačilo računov za dobavo državi (npr. v okviru javnih naročil).

NVO so tako upravičene do istih ukrepov/pomoči kot vsi ostali delodajalci.

Izenačitev NVO z ostalimi delodajalci nikakor ni bila samoumevna, zato posebna zahvala ministroma za javno upravo in delo, Boštjanu Koritniku in Janezu Ciglerju Kralju ter Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za razumevanje in močno angažiranje! Hvala tudi vsem ostalim, ki ste nam pomagali pri izenačitvi.

Po napovedih naj bi državni zbor zakon sprejel v sredo, v uradnem listu pa bo verjetno objavljen v roku 10 dni (hitrost objave je odvisna od tega, ali bo vmes skrajšan 8-dnevni rok za pošiljanje zakona v podpis predsedniku).

P.S. PREDVIDENI POGOJI ZA DRŽAVNO FINANCIRANJE:

Državno financiranje ne bo avtomatično, pač pa bodo morali delodajalci izpolniti določene pogoje. Predvideva se, da bo nadomestila za čakanje na domu država sofinancirala tistim delodajalcem, ki bodo ocenili:

1. da bodo njihovi prihodki v prvi polovici 2020 več kot 20 % nižji kot v istem obdobju lani in hkrati,

2. da njihovi prihodki v drugi polovici 2020 ne bodo za 20 % višji kot v istem obdobju lani.

Dejanska upravičenost se bo preverila naknadno po izplačilu. Državne pomoči tudi ne bodo dobili delodajalci, ki so davčni dolžniki ali ki v zadnjih treh meseci od napotitve na čakanje niso redno plačevali plač.