Delavec vas mora o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo na njegovo delo ali odsotnost z dela redno obveščati. To pomeni, da vas mora takoj obvestiti, če mu Ministrstvo za zdravje z odločbo odredi karanteno. Delavec je tudi v tem primeru upravičen do plače oziroma nadomestila plače.

To velja tudi, če ste mu pred tem odredili začasno čakanje na delo ali pa delo na domu.

Kako ravnati, če je delavcu odrejena karantena in delo lahko dela na domu?

Če je delavcu z odločbo Ministrstva za zdravje odrejena karantena, vas mora o tem takoj obvestiti. Če delavec še ne dela na domu, preverite, ali mu lahko to odredite. Lahko mu odredite delo na domu v okviru njegovih delovnih nalog. Postopek smo pojasnili tukaj. Ali pa mu odredite opravljanje drugega dela na domu, pri čemer v odredbi jasno zapišite njegove nove naloge.  

Če je delavec v karanteni in mu je omogočeno delo na domu, mu pripada celo plačilo, kot določeno po pogodbi o zaposlitvi. V času, ko opravlja delo doma pa ni upravičen do povračila stroškov prevoza na in z dela, saj teh stroškov zaradi dela doma nima.

Kako ravnati, če je delavcu odrejena karantena in svojega dela ne more opravljati na domu?

Če je delavcu z odločbo Ministrstva za zdravje odrejena karantena, vas mora o tem takoj obvestiti. Če delavcu, ki mu je odrejena karantena zaradi epidemije, dela na domu ne morete odrediti, to pomeni, da je od dela upravičeno odsoten. V tem primeru lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje vložite vlogo za povračilo nadomestila njegove plače. To omogoča sprejeti Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP).

Vlogo je treba oddati elektronsko, preko portala ZRSZ za delodajalce. Vlogi morate priložiti kopijo odločbe Ministrstva za zdravje in izjavo, da delavcu ni mogoče organizirati dela na domu. Izjava je že vključena v elektronsko vlogo in jo morate le potrditi.

Vlogo za povračilo nadomestila plače morate vložiti v 8 dneh od odrejene karantene. Če je delavec v karanteni že pred 29. 3. 2020, pa morate vlogo za povračilo nadomestila njegove plače vložiti najkasneje do 6. 4. 2020.

Delavcu za obdobje, ko je v karanteni in ne more opravljati svojega dela, pripada nadomestilo v višini 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Če delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal in je ves čas prejemal nadomestilo, mu pripada 80 % nadomestila plače v zadnjih treh mesecih. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni delal niti en mesec, mu pripada 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi.

Če je delavec na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje v karanteni že pred 29. 3. 2020, pa mu za čas do 29. 3. 2020 pripada nadomestilo v višini 50 % povprečne mesečne plače, a ne manj kot 658,41 EUR bruto. Od začetka karantene delavca do 29. 3. 2020 nadomestilo v celoti krije nevladna organizacija.