Posodobljeno 12. 11. 2020

Ministrstvo za zdravje je v času razglasitve epidemije že v oktobru  pripravilo poseben protokol, na podlagi katerega morate takoj, ko izveste, da je vaš delavec okužen z novim koronavirusom, opraviti poizvedbo o njegovih visoko rizičnih stikih v organizaciji. Po novih usmeritvah zdaj velja, da seznam delavcev, ki predstavljajo visoko rizični stik, če je le mogoče, določite skupaj s pogodbenim specialistom medicine dela. Tako po na novo pripravljenem protokolu Ministrstva za zdravje sodelovanje s specialisti medicine dela ni več nujno potrebno, je pa priporočljivo. Delavcem, ki so prepoznani kot visoko rizični stiki, morate posredovati Navodila NIJZ za karanteno na domu. Če vam delovni proces to omogoča, jim lahko odredite delo na domu oziroma  organizirate delo tako, da ne bo možen nikakršen prenos morebitne okužbe. Delo na domu lahko delavcem odredite v okviru njihovih delovnih nalog. Postopek smo pojasnili tukaj. Lahko odredite tudi opravljanje drugega dela na domu, pri čemer v odredbi jasno zapišite delavčeve nove naloge.

Če delo na domu ni možno in dela tudi ne morete organizirati tako, da ne bi obstajala možnost prenosa morebitne okužbe, mora delavec, ki je določen kot visoko rizičen stik, ostati doma.

Enako velja tudi, če je imel vaš delavec visoko rizični stik izven organizacije (stik z okuženo osebo iz istega gospodinjstva, prejel je obvestilo preko aplikacije #OstaniZdrav, ipd.). Delavec vas mora namreč tudi o tem nemudoma obvestiti. Tudi v tem primeru morate delavcu posredovati Navodila NIJZ za karanteno na domu. V primeru, da zanj ne morete organizirati dela na domu ali v organizaciji tako, da ne bo možen prenos morebitne okužbe, mora delavec ostati doma v karanteni na domu.

Poenostavitev postopka pridobitve Potrdila o karanteni na domu

Poenostavljen je tudi postopek pridobitve Potrdila o karanteni na domu, na podlagi katerega lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače delavcu, ki je ostal doma zaradi odrejene karantene.

Na portalu eUprave mora sedaj delavec izpolniti poseben obrazec. Pri izpolnitvi mu lahko pomagate. Po izpolnitvi obrazca bo delavec na svoj elektronski naslov oziroma v svoj predal na eUpravi prejel Potrdilo, ki vam ga mora nato posredovati. Ponovno pa bo prejel tudi Navodila NIJZ o karanteni na domu. 

Obrazec lahko delavec izpolni z uporabo digitalnega potrdila, storitve sms PASS ali brez uporabe e- identitete. V slednjem primeru bo delavec moral sam izpolniti naslednje podatke: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, elektronski naslov in naslov bivanja v času karantene.

V obrazcu bo delavec moral tudi označiti vsaj eno možnost razloga, na podlagi katere je opredeljen kot visoko rizični stik (živi v skupnem gospodinjstvu z osebo s potrjeno okužbo; je bil več kot 15 minut na razdalji manj kot 2 metra z osebo s potrjeno okužbo; je bil v fizičnem stiku z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov); je bil v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi ...) z osebo s potrjeno okužbo; je potoval v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra z osebo s potrjeno okužbo) in navesti datum zadnjega stika s pozitivno osebo.

 Več o samem postopku uveljavljanja povračila nadomestil plač delavcev, ki so v karanteni, si preberite tukaj.