Drugi »korona paket« zakonov je spremenil tudi pogoje glede upada prihodkov, ki se presojajo pri upravičenosti do povračila nadomestila plač za delavce na čakanju in za delavce, ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile. Za humanitarne in invalidske organizacije velja, da so do takšne pomoči upravičene, tudi če niso imele upada prihodkov. Vlogo za pomoč je potrebno oddati do 9. 5. 2020!

V petek 1. maja 2020 so na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) pričeli veljati spremenjeni pogoji za dodelitev državne pomoči. Zakon po novem določa, da organizacijam, ki imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah ali status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah, pripada državna pomoč v obliki povračila nadomestila plač za delavce na čakanju in za delavce, ki dela ne morejo opravljati, ker nimajo varstva otrok ali javnega prevoza na delo, tudi če ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov za 10 %, kot sicer velja. Te organizacije so tako do pomoči (povračila) upravičene, tudi če jim v 2020 prihodki ne bodo upadli za več kot 10 % in tudi če do upada prihodkov sploh ne bo prišlo.

Humanitarne in invalidske organizacije, ki imate delavce na čakanju od 13. 3. dalje ali imate delavce, ki od takrat dalje dela ne morejo opravljati, ker nimajo varstva za otroke ali javnega prevoza na delo, lahko do 9. 5. 2020 pri Zavodu RS zaposlovanje vložite vlogo za državno pomoč za nazaj.  Za državno pomoč za nadomestila plač po 1. 5. pa se vloga vloži v osmih dneh od čakanja na delo oziroma od odsotnosti delavca.

Več informacij o odreditvi čakanja na delo, o povračilu nadomestil v tem primeru in vzorce dokumentov najdete tukaj.

Več informacij o primerih, ko delavec dela ne opravlja, ker nima varstva za otroke, ker ne more na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, o povračilih nadomestil v tem primerih in vzorce dokumentov najdete tukaj.

Če imate torej delavce na čakanju od 13. 3. dalje ali če delavci od takrat dalje dela ne morejo opravljati, ker nimajo varstva za otroke ali javnega prevoza na delo, ali če vloge niste vložili, ker niste izpolnjevali prejšnjih pogojev, lahko to storite do 9. 5. 2020!