Radio Študent in CNVOS, Center nevladnih organizacij Slovenije bosta v okviru projekta Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje razpisala štiri nagradne esejistične natečaje. Objavljamo zmagovalce prvega, ter temi za drugi nagradni esejistični natečaj za mlade.

V okviru prvega nagradnega esejističnega natečaja za mlade smo izbrali dva najboljša eseja. Na temo Koronavirus in odziv EU je najboljši esej napisala Tara Sergeja Kadunc, na temo Kohezijska politika ter umetnost in kultura pa Sarina Kaloh. Obema nagrajenkama iskreno čestitamo!

 

V okviru projekta bodo izvedeni 4 natečaji, vsakič na dve ločeni temi. Tokratni, drugi natečaj, naslavlja dve temi, in sicer:

Tema 3: Podnebne spremembe in kohezijska politika

Tema 4: Vloga kohezijske politike pri spodbujanju zaposlovanja

K sodelovanju na natečaju vabimo vse mlade, v starosti od 16 do 29 let. Najboljša dela bodo nagrajena z denarno nagrado v višini 200 evrov!

 

Osnovna izhodišča za pripravo prispevkov

Podnebne spremembe in kohezijska politika 

 • Kakšna je vloga EU v boju proti podnebnim spremembam?
 • Kakšna je vloga kohezijske politike pri boju proti posledicam podnebnih sprememb?
 • Kaj so ključna področja podnebnih sprememb, ki bi jih morala EU naslavljati s kohezijsko politiko?
 • Kako bi v Sloveniji lahko najbolje izkoristili sredstva iz tega naslova?
 • Kje je potencial Slovenije, da se izkaže kot vodilna sila v boju proti podnebnim spremembam?
 • Zakaj ni boj proti podnebnim spremembam višje na prioritetni lestvici držav in EU?
 • Katera so področja podnebnih sprememb, kjer je še največ možnosti za izboljšavo? Zakaj? Kako bi lahko izkoristili kohezijska sredstva za ta področja?
 • Kako učinkovito izpostaviti podnebno krizo v času, ko se zdi zdravstvena prioritetna?

Vloga kohezijske politike pri spodbujanju zaposlovanja

 • Kako bi lahko kohezijska sredstva najboljše izkoristili za zmanjšanje brezposelnosti?
 • Kako uspešni so bili dosedanji programi za zmanjšanje brezposlenosti, financirani s strain kohezijskih skladov?
 • Ali bi lahko kohezijska politika igrala pomembno vlogo pri preizkušanju novih oblik dela?
 • Kako bi lahko s pomočjo kohezijske politike preprečili beg možganov?
 • Kakšne ukrepe bi Slovenija morala sprejeti, da bi naslovila potrebe mladih pri zaposlovanju? Kakšni ukrepi bi morali biti sprejeti na ravni EU?
 • Kako bi lahko zagotovili, da bi ukrepi za spodbujanje zaposlovanja imeli dolgoročni učinek (ohranjanje delovnih mest prek pogodbeno določenega roka)?

Več o obeh temah si lahko preberete v pripetih dokumentih. Zapisana izhodišča so usmeritve in ni mišljeno, da mora posameznik odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. V kolikor želite, lahko razvijete lastno tezo, dokler je smiselna glede na temo in sledi kriterijem ocenjevanja.  

Izhodišča: Vloga kohezijske politike pri spodbujanju zaposlovanja Izhodišča: Podnebne spremembe in kohezijska politika

 

Esej mora biti v slovenskem jeziku in naj obsega vsaj 5.000 in ne več kot 10.000 znakov (s presledki). Vse prispevke pošljite po e-pošti na naslov natecaj@cnvos.si. Avtor mora ob prijavi poleg besedila eseja z naslovom posredovati tudi svoje ime, priimek, rojstni datum in elektronski naslov.

Na natečaju lahko sodelujejo mladi med 16 in 29 letom starosti. Eseji bodo ocenjeni glede na objavljene kriterije. Avtor najboljšega eseja za vsako razpisano temo bo prejel 200 evrov.

Nagrade bodo podeljene na zaključnem dogodku projekta Govoriš kohezijsko 2 – učenje se nadaljuje, ki bo predvidoma junija 2021. Vsi nagrajenci bodo o točnem datumu obveščeni vsaj 14 dni pred dogodkom in bodo dobili posebno vabilo.

Vse nadaljnje informacije o pravilih in pogojih natečaja ter kako se prijaviti najdete v spodnjem dokumentu. Rok za prijavo del je 31. januar 2021 do polnoči.

 

Pogoji, kriteriji in pravila natečaja