Epidemija se je z 15. junijem iztekla, nekateri ukrepi in omejitve pa veljajo še naprej. Z nekaj spremembami je tako še naprej v veljavi začasna omejitev zbiranja, še vedno veljajo tudi omejitve pri kulturnih in športnih dogodkih, prav tako določene omejitve veljajo za prodajo blaga in storitev. Veljavne ukrepe in njihove spremembe, pomembne za delo nevladnih organizacij, smo zbrali na enem mestu.

Omejitev zbiranja, javni shodi in prireditve

V ponedeljek, 21. junija, je začel veljati nov Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.  Še naprej je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi na javnih mestih, posebna izjema pa je določena za organizirano prireditev ali javni shod. Tako morate pri javni prireditvi ali javnem shodu z do 100 udeleženci upoštevati tudi površinsko omejitev, in sicer 1 oseba na 10m2 prostora. Ta omejitev velja tako za zaprte kot odprte površine. Upoštevati je potrebno tudi, da morajo udeleženci vzdrževati najmanj 1,5m medosebne razdalje. Ti omejitvi pa ne veljata v primeru, da gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Če gre za prireditev ali shod v zaprtem prostoru, je obvezna tudi uporaba zaščitnih mask. Če načrtujete, da bo na prireditvi ali shodu več kot 100 udeležencev, morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT.

Organizator javnega shoda ali prireditve je dolžan udeležence opozoriti na spoštovanje PCT pogoja in drugih omejitev ter priporočil (opozorila morajo biti na vidnem mestu), medtem ko so za spoštovanje teh pogojev odgovorni sami udeleženci. Organizator je na zahtevo pristojnega nadzornega organa dolžan pokazati dokazilo o prijavi ali dovoljenju za prireditev ali shod.

Pri organizaciji shodov in prireditev morajo organizatorji še naprej smiselno upoštevati priporočila NIJZ.

Kulturne storitve in dogodki

V petek, 18. junija, so začele veljati spremembe Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.  

V posamezni knjižnici, muzeju ali galeriji se lahko po novem nahaja do 100 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti varnostno razdaljo 1,5 metra. Muzeji, knjižnice in galerije lahko sprejmejo tudi več obiskovalcev, vendar največ 1 obiskovalca na 10 kvadratnih metrov.

Javna kulturna prireditev, kot je denimo gledališka predstava, pevski nastop ali kulturna prireditev ob občinskem prazniku, lahko sprejme do 75 % kapacitet, če imajo fiksirana sedišča.  V primeru, da prireditveni prostor nima fiksiranih sedišč, morajo biti provizorična sedišča (če jih boste kot organizator vseeno postavili) ali predvidena stojišča postavljena najmanj 1 meter narazen. Organizatorjem kulturnih prireditev namreč ni več treba zagotavljati sedišč. Obiskovalci prireditev, ki so starejši od 15 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT. Še naprej velja, da morajo biti nastopajoči testirani enkrat tedensko oziroma pred samo prireditvijo, če gre za občasno izvajanje.

Za organizacijo kulturnih prireditev še naprej veljajo vsi splošni ukrepi: prezračevanje, uporaba zaščitnih mask (razen na prostem) in razkuževanje rok.

Ponujanje blaga in storitev

Po novem Odloku o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji je dovoljeno ponujanje vseh storitev in blaga. Za določene panoge pa še naprej velja, da se morajo zaposleni in izvajalci teh dejavnosti tedensko testirati na prisotnost koronavirusa in imeti negativen izvid testa (ali izpolnjevati katerega od PCT pogojev). Gre za storitve higienske nege (frizerji, kozmetičarji), nezdravstvene in terapevtske storitve, storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), kongresna in sejemska dejavnost, gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, nastanitvene storitve.

Število oseb v  prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev, je omejeno na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2.

Gostinska dejavnost, nočni klubi in diskoteke

Pri gostinski dejavnosti ne velja več omejitev 4 oseb za eno mizo. Zagotovljena pa mora biti razdalja najmanj 3 metre med robovi miz.  Strežba v notranjosti je dovoljena zgolj gostom, ki izpolnjuje PCT pogoje.

Nočni klubi in diskoteke so po novem lahko odprti. Obiskovalcem so lahko dostopni med 5. in 24. uro, prav tako pa morajo obiskovalci izpolnjevati PCT pogoj. V notranjih javnih prostorih, kot so tudi nočni klubi in diskoteke, je obvezna nošnja obraznih mask.

Sejemska in kongresna dejavnost

Sejemske in kongresne dejavnosti (tu ne gre za zbore članov, temveč za večje poslovne dogodke, kot so npr. kongresi uvoznikov, Dnevi pravnikov), ki poteka v zaprtih prostorih, se lahko udeležujejo le obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

V primeru, da kongresna dejavnost poteka v odprtih ali zaprtih prostorih, ki imajo fiksirana sedišča, so ta lahko zapolnjena le do 75 % kapacitet fiksiranih sedišč. Med osebami mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.  

Na odprtih površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, mora biti med postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.