V ponedeljek, 1. novembra, bodo začeli veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Po novem velja, da se je treba s HAG testi tam, kjer je to obvezno, (samo)testirati na 48 ur in ne na 7 dni. Poleg tega ne velja več pravilo, da izvajalcem in uporabnikom določenih storitev, ki izpolnjujejo pogoja P(prebolevnosti) ali C(epljenja), ni treba nositi zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Maske so torej obvezne v vseh prostorih, kjer se izvaja dejavnost izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva oziroma pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

Veljavnost pogoja T za delavce

Po novem bo tako veljalo, da bodo morale vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji in ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenja, imeti negativni izid testa na virus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. To velja tako v primeru testiranja s testom HAG ali s testom HAG za samotestiranje.

To v praksi pomeni, da se bo delavec v organizaciji praviloma testiral v ponedeljek, sredo in petek.

Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih socialnovarstvenih storitev in programov

Od 1. novembra dalje pa po novem tudi velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi tisti, ki uporabljajo storitve nastanitve pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, npr. uporabniki varnih hiš in zavetišč za brezdomce. To pomeni, da mora uporabnik, ki ne izpolnjuje pogoja P ali C, že ob sprejemu imeti veljaven HAG test, ki ni starejši od 48 ur. Nato pa bo pri teh uporabnikih treba tudi v času nastanitve izvajati redno presejalno testiranje na 48 ur.

Še vedno pa velja tudi izjema, da izpolnjevanje pogoja ob namestitvi ni potrebno v nujnih postopkih.

Testiranje s testom HAG mora zagotoviti organizacija sama. Sredstva za izvedbo testiranja bo povrnila država neposredno izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kjer bo opravljeno testiranje. Najlažja pot je, da se z bližnjim izvajalcem testiranj dogovorite o izvedbi testiranj za vaše uporabnike, njim pa izdate potrdilo o udeležbi v programu nastanitve. Tako potrdilo naj vsebuje vsaj podatke osebe, ki ste jo napotili na testiranje, naziv in sedež organizacije in naziv socialnovarstvenega programa oziroma storitve, ki jo izvajate.

Uporaba zaščitne maske

Ne glede na izpolnjevanje pogoja P ali C je od ponedeljka dalje obvezna uporaba zaščitnih mask za osebe, ki opravljajo delo v dejavnostih ali so uporabniki storitev s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva oziroma za vse osebe med neposrednim stikom v drugih dejavnostih.

Samotestiranje učencev in dijakov za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih

Od ponedeljka dalje velja tudi, da morajo učenci in dijaki (ne glede na starost) za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih opraviti samotestiranje s testi HAG.

Nevladne organizacije, ki izvajate te aktivnosti za učence in dijake, niste odgovorne za samotestiranje. Vam pa svetujemo, da uporabnike in njihove starše obvestite o pogoju za udeležbo.

Vse aktualne informacije o izpolnjevanju pogoja PCT lahko preberete v našem članku ali na podstrani Omejitve in drugi ukrepi Vlade RS za zajezitev bolezni Covid-19: Kaj je dovoljeno in kaj ne?

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 je objavljen tukaj.